Opleiding en inburgering

Bij- of omscholen met behoud van uitkering

Bijscholen of omscholen met behoud van uw uitkering kan, maar er gelden wel voorwaarden.

Voorwaarden

  • Zonder de cursus of opleiding kunt u moeilijk werk vinden.
  • De cursus of opleiding mag niet langer duren dan een jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk.
  • Laat u zich omscholen dan moet er - ook op langere termijn - werk te vinden zijn in het beroep.

Is aan al deze voorwaarden voldaan? Dan kunt u de cursus of opleiding waarschijnlijk met behoud van uitkering doen. Bovendien hoeft u niet of minder vaak te solliciteren. Maar: overleg altijd met uw contactpersoon bij UWV of het team werk en inkomen voordat u met een cursus of opleiding begint. U weet dan van tevoren waar u aan toe bent.

Zelf betalen

U moet de opleiding waarschijnlijk wel zelf betalen. Hebt u een uitkering van het team werk en inkomen? Dan kunt u vragen of het team werk en inkomen uw cursus of opleiding betaalt.

Vindt UWV of het team werk en inkomen de opleiding of cursus niet noodzakelijk? Dan mag u hem misschien toch volgen. Maar dan moet u het cursusgeld zeker zelf betalen en u moet ook naar werk blijven zoeken.

Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep

Mensen die een zorgberoep in de langdurige zorg hebben of hadden kunnen gebruikmaken van de tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep. Uw aanvraag moet vóór het einde van het jaar binnen zijn bij UWV. Op de website uwv.nl leest u meer over deze regeling en de voorwaarden.

Regelingen voor alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders die een opleiding willen volgen, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen via verschillende regelingen. Op Studiemetkind.nl kunt u eenvoudig nagaan welke regelingen dat zijn.

Organisaties