Vervoer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. Uw kind kan dan leerlingenvervoer krijgen via de gemeente.

De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Soort vervoer

Het kan zijn dat de gemeente vervoer voor uw kind regelt, bijvoorbeeld door middel van een taxibusje of schoolbus. De gemeente kan ook een vergoeding geven voor vervoerskosten, bijvoorbeeld voor halen en brengen met de auto of reizen met het openbaar vervoer. Het hangt van de situatie van uw kind af wat er mogelijk is.

Leerlingenvervoer in de gemeente Beesel

Gaat uw kind naar een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs die buiten de gemeentegrens ligt? Dan kunt u een vergoeding vragen voor de kosten van het openbaar vervoer naar school bij de gemeente Venlo. De gemeente Venlo regelt ook het leerlingenvervoer voor de kinderen uit Beesel, Reuver en Offenbeek.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over leerlingenvervoer.