Werk, geld en uitkering

Aanpassingen op de werkplek voor mensen met een beperking

U wilt graag (blijven) werken, ook al bent u ziek of heeft u een beperking. Vaak kan dat met behulp van werkplekaanpassingen. Aanpassingen aan de werkplek zijn hulpmiddelen of ondersteuning op uw werkplek waardoor u uw werk gemakkelijker kunt uitvoeren of waarmee u voorkomt dat u pijn of klachten krijgt.

Voorbeelden van werkplekaanpassingen

Er zijn veel verschillende hulpmiddelen en aanpassingen denkbaar. Bijvoorbeeld:

  • Aangepaste muizen en toetsenborden of andere hulpmiddelen voor de computer
  • Aanpassingen aan meubilair of inrichting
  • Begeleiding. Bijvoorbeeld een jobcoach, gebarentolk of voorleeshulp
  • Orthopedische werkschoenen
  • Aanpassingen in de auto of aan uw fiets
  • Allergeenarme ruimtes voor mensen met longklachten

U kunt ook eens zoeken op Hulpmiddelenwijzer.nl.

Voorzieningen aanvragen bij UWV

Wanneer u hulp of een hulpmiddel nodig heeft voor uw werk, kunt u dit regelen via UWV. UWV noemt ondersteuning, hulpmiddelen en andere aanpassingen voor uw werk 'voorzieningen'. Kijk op de website van UWV voor meer informatie over voorzieningen en de aanvraag ervan. Belangrijk om te weten: wanneer u een hulpmiddel al heeft aangeschaft, kunt u geen vergoeding meer vragen bij UWV.

Heeft u al een contactpersoon bij UWV, dan kan hij of zij u natuurlijk ook verder helpen.

Aangepast vervoer of rolstoel voor uw werk

Als u aangepast vervoer nodig heeft voor uw werk, dan kijkt het UWV of u in aamerking komt voor een vervoersvoorziening. Denk aan een vergoeding voor reiskosten of aanpassingen aan bijvoorbeeld een auto of fiets. U kunt bij UWV ook een aanvraag indienen als u loophulpmiddelen of een rolstoel nodig heeft op uw werk. Meer hierover kunt u lezen op de website van UWV.

Tolk, voorleeshulp of begeleiding

Heeft u moeite met horen, zien of bewegen, dan kunt u speciale voorzieningen voor op de werkplek aanvragen bij UWV. Bijvoorbeeld een gebarentolk of een voorleeshulp. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van UWV. U kunt op deze manier ook een tolk aanvragen wanneer u gaat solliciteren.

Over de vergoeding van een tolk kunt u meer lezen op Tolknet.

Zorgverzekering

Sommige voorzieningen die u tijdens uw werk kunt gebruiken kunt u vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar. Kijkt u maar eens in uw polis of neem telefonisch contact op met uw zorgverzekeraar.

Zie ook