Zorg en ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

U kunt Wmo-ondersteuning aanvragen bij het samenlevingsloket. De gemeente bepaalt vervolgens welke ondersteuning u krijgt.

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het samenlevingsloket. Dit heet ook wel 'melding doen'.

Als u melding doet bij het samenlevingsloket van de gemeente Beesel, zal de professional uit het samenlevingsloket contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de Wmo-consulent langs voor een gesprek. Bij voorkeur bij u thuis. Zo kan de professional zien hoe u woont en leeft en wat uw problemen zijn. Dit is het vraagverhelderingsgesprek.

Vragen die in het gesprek gesteld zouden kunnen worden zijn: wat doet u elke dag, wat gaat goed, waar heeft u mogelijkheden om zelf, of met hulp, uw situatie te verbeteren? De Wmo-consulent bespreekt met u wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Hij of zij kijkt samen met u of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig krijgt u een maatwerkvoorziening.

Hulp en advies bij melding Wmo

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Maatwerkvoorziening en pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of hulp bij de administratie.

Hiermee kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Adviescommissie sociaal domein

In de gemeente Beesel is een adviescommissie Sociaal Domein (eerder de Wmo adviescommissie) actief. U kunt bij de commissie terecht als u problemen heeft met de Wmo, jeugdwet of participatiewet. De leden van de raad bespreken deze problemen met uw gemeente en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over deze domeinen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het samenlevingsloket.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Zie ook