Zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo en de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt. Dat is afhankelijk van uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner. Het CAK kijkt ook of u eigen vermogen hebt of niet. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Minimale bedragen eigen bijdrage Wmo 2018

De minimale bedragen in 2018 zijn afhankelijk van uw situatie:

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
  • Meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50 per 4 weken.
  • Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.175 hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met het samenlevingsloket. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Aftrekken van de belasting

De eigen bijdrage die u betaalt, kunt u in sommige gevallen aftrekken van de belasting. Bijvoorbeeld kosten voor thuiszorg of hulpmiddelen, zoals een prothese. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Zie ook