Zorgen voor een ander

Informatie en advies voor mantelzorgers

Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Steunpunt mantelzorg

De gemeente Beesel heeft een een steunpunt voor mantelzorg. U kunt daar terecht voor informatie en ondersteuning.

Zij kunnen regelwerk van u overnemen, zoals het aanvragen van een pgb. Soms regelen zij ook praktische hulp bij de mantelzorg. Dit heet ook wel respijtzorg.

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van Mezzo of naar hun Mantelzorglijn bellen (0900 - 2020496, 10 cent per minuut). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.

Vrijwillig adviseur of cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan hulp bij het regelen van de zorg? Een cliëntondersteuner kan met u meedenken, helpen met aanvragen van zorg, en u helpen in het contact met zorginstellingen.

Een vrijwillig adviseur (ouderenadviseur) is gespecialiseerd in de vragen en problemen over zorg die ouderen, maar ook jongeren tegenkomen. Een adviseur is er ook om mantelzorgers te adviseren over de zorg voor een ouder iemand.

Meer lezen over cliëntondersteuning en ouderenadvies.

Casemanager dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De casemanager is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. De casemanager dementie wordt soms ook wel dementieverpleegkundige genoemd.

U kunt bij het samenlevingsloket, uw huisarts of uw zorginstelling navragen of u een casemanager dementie kunt krijgen. Vaak is dit een wijkverpleegkundige.

Soms heeft de gemeente ook een aparte dementieconsulent, waar u terecht kunt voor tips, ondersteuning en hulp bij de zorg voor iemand met dementie.

Mantelzorgmakelaars

Als mantelzorger moet u veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij de administratie. Mantelzorgmakelaars kunnen ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

Als u aanvullend bent verzekerd, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de mantelzorgmakelaar vergoedt. Dit kunt u nazoeken in uw polis of op de website van de beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.

In Beesel kunt u voor tips, advies en cursussen ook (gratis) terecht bij het Steunpunt Mantelzorg.

Cursus of lotgenotencontact

Tijdens een cursus voor mantelzorgers of een lotgenotenbijeenkomst kunt u veel informatie opdoen over mantelzorg en het omgaan met de aandoening of beperking van uw naaste.

Zulke bijeenkomsten worden vaak georganiseerd door het steunpunt mantelzorg in uw gemeente. Of door patiëntenverenigingen. U kunt onder het kopje 'Hulpaanbod' kijken wat er beschikbaar is of contact opnemen met het samenlevingsloket voor meer informatie.

Informatie bij het samenlevingsloket

Heeft u een vraag over mantelzorgen of over mantelzorgondersteuning in uw gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met het samenlevingsloket om uw situatie te bespreken; de professional uit het samenlevingsloket zal dan met u meedenken over een passende oplossing voor uw vraag.

Zie ook