Zorgen voor een ander

Kraamverlof

Als partner van de moeder van het pasgeboren kind, heeft u recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Dit wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd.

Aantal dagen kraamverlof

Het kraamverlof is in principe 2 dagen doorbetaald. Het kan zijn dat op uw werk andere regels gelden. Het verlof kan langer duren, of korter. Deze afspraken kunnen in uw cao staan of in een aparte regeling. Controleer welke regeling voor u geldt.

Het kabinet heeft plannen om het betaalde kraamverlof vanaf 1 januari 2019 te verlengen tot 5 dagen. Hierover moet nog een definitieve beslissing worden genomen.

Binnen 4 weken opnemen

U mag zelf weten wanneer u kraamverlof opneemt, zolang dit binnen 4 weken na de geboorte van uw kind is, of binnen 4 weken na thuiskomst uit het ziekenhuis.

Geboorteaangifte

De tijd die u nodig heeft voor het doen van de geboorteaangifte bij de gemeente valt onder calamiteitenverlof.

Meer informatie over de geboorteaangifte vindt u op Rijksoverheid.nl.

Ouderschapsverlof rond de geboorte

De partner van de moeder heeft recht op 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof na de bevalling. Deze dagen gaan af van het ouderschapsverlof dat u over langere tijd kunt opnemen.

Zie ook