Nieuwsbericht

In gesprek met bewoners

De gemeente Beesel, woongoed 2-duizend, politie, BOA, het kernoverleg en andere partners gaan in gesprek met bewoners tijdens de 'straatschouw'. Op 2 juli vond de eerste ronde plaats in buurt Hazenkamp. Op die avond waren de gastvrije bewoners heel positief, open en vol goede ideeën. Deze en volgende week krijgt het een vervolg...

Op 7 juli bezoekt een groep de wijk Wildenkamp/Spoorkamp en 15 juli de Ranonkelstraat/Boterbloemstraat. Doel van dit alles: samen kijken hoe we de leefbaarheid in de straat een positieve impuls kunnen geven!