Nieuwsbericht

Gemeente Beesel zet zich in voor baanbehoud in de thuiszorg

De gemeente Beesel zet zich samen met de gemeenten Bergen, Gennep, Horst a/d Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray in om de banen in de thuiszorg te behouden die door Rijksbezuinigingen verloren dreigen te gaan. De gemeenten maken gebruik van de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld, de zogeheten huishoudelijke hulp toelage.

De gemeenten willen dit geld inzetten om een aantal maatregelen te treffen om de werkgelegenheid te behouden. De eerste maatregel is het aanbieden van betaalbare huishoudelijke hulp voor €12,50 per uur. Dit is interessant voor inwoners die per 1 januari 2015 meer dan €12,50 per uur aan eigen bijdrage betalen aan het CAK. Deze regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat inwoners op zoek gaan naar goedkopere hulp in de huishouding. Hierdoor zouden hulpen in dienst van thuiszorgorganisaties hun baan kunnen verliezen. Inwoners van Beesel die gebruik kunnen maken van deze regeling krijgen van hun zorgaanbieder hierover bericht.

De gemeenten onderzoeken, naast deze tegemoetkoming, ook andere mogelijkheden om de werkgelegenheid te behouden. De nadere uitwerking van de mogelijkheden is in volle gang. Deze zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd en ingezet.

Maakt u gebruik van huishoudelijke hulp door een medewerker van een thuiszorgorganisatie? Is dit zorg in natura vanuit de Wmo? En heeft geen andere voorzieningen waar u eigen bijdrage aan betaalt? En betaalt u voor deze hulp sinds januari 2015 meer dan € 12,50 eigen bijdrage per uur aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK)? Dan kunt u vanaf 1 mei gebruik maken van dezelfde betaalbare huishoudelijke hulp voor € 12,50 per uur. De eerste drie maanden, tot en met juli 2015 geldt zelfs een tarief van € 10,- per uur. De huishoudelijke hulp kunt u gewoon vanuit uw huidige thuiszorgorganisatie blijven ontvangen.

Meer informatie

Hier vindt u de folder over de huishoudelijke hulp toelage. Hierin staat meer informatie over de regeling en hoe u kunt ontdekken of u hiervoor in aanmerking komt. Als u gebruik wil maken van de regeling dient u de antwoordkaart uit de folder vóór 15 april 2015 op te sturen naar de gemeente Venlo.
U kunt voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14077, spreek ‘Venlo’ in (zij zijn aanspreekpunt voor heel Noord-Limburg). Vervolgens kiest u in het keuzemenu optie 2: sociale wijkteams.