Nieuwsbericht

De gemeente Beesel nodigt partijen uit een visie op het Welzijnswerk te geven

De gemeente Beesel heeft de subsidierelatie met Stichting Wel.Kom beëindigd per 1 januari 2016. Stichting Wel.Kom heeft de afgelopen jaren verschillende onderdelen binnen het Welzijnswerk voor de inwoners van de gemeente Beesel verzorgd.

Te denken valt aan algemeen maatschappelijk werk, de begeleiding van statushouders, maar ook het faciliteren van vrijwillige kookgroepen en ondersteunen van ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

De gemeente Beesel heeft de subsidierelatie met Stichting Wel.Kom beëindigd per 1 januari 2016. Stichting Wel.Kom heeft de afgelopen jaren verschillende onderdelen binnen het Welzijnswerk voor de inwoners van de gemeente Beesel verzorgd. Te denken valt aan algemeen maatschappelijk werk, de begeleiding van statushouders, maar ook het faciliteren van vrijwillige kookgroepen en ondersteunen van ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

Op 1 januari 2015 heeft de gemeente Beesel veel en complexe taken overgeheveld gekregen vanuit het Rijk. Dit vraagt om en biedt mogelijkheden tot een meer integrale aanpak op beleidsonderdelen als de Wmo, Jeugd en Arbeidsmarkt. ‘We doen het gewoon samen’, afgekort ‘Gewoon Samen’, is de titel die symboliseert hoe de gemeente Beesel de nieuwe taken op wil pakken: samen met inwoners, samen met professionals. Ook willen wij als gemeente voor onze inwoners en professionals een goede partner zijn. Dit vanuit de gedachte dat we door samenwerking in staat zijn om zo goed mogelijke ondersteuning te bieden aan (de groep kwetsbare) inwoners. De gemeente Beesel streeft naar het versterken van onze vitale gemeenschap, waar inwoners naar elkaar omkijken en iets voor elkaar over hebben. Zeker bij deze grootschalige veranderingen binnen het sociale domein is dat van groot belang.

Dit alles vormt samen aanleiding om tot een vernieuwend concept te komen op het gebied van het welzijnswerk, dat aansluit op de huidige uitdagingen. Door te kiezen voor een uitvraag meent de gemeente Beesel nog meer maatwerk te kunnen bieden voor haar inwoners. Een uitvraag biedt ook mogelijke partners ruimte om hun visie op het welzijnswerk neer te zetten. Deze uitvraag is daarmee een soort verkenning, die samen met een aantal leden van de Beeselse gemeenschap wordt vormgegeven. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd op basis van deze uitvraag vrijblijvend hun visie te komen presenteren.

Op basis van de visie en de presentatie wordt samen met een aantal inwoners uit de gemeente Beesel een keuze voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Zie hier de complete uitvraag en procedure.