Nieuwsbericht

Wat is er veranderd voor kinderen, jongeren en opvoeders die al hulp ontvingen?

Er zijn natuurlijk kinderen, jongeren en opvoeders die ook voor de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 al hulp kregen. Hoe ziet de zorg en ondersteuning er voor hen uit?

De nieuwe Jeugdwet is op 1 januari 2015 in werking getreden en is de jeugdzorg naar gemeenten overgeheveld. 2015 is een overgangsjaar. Het is belangrijk dat in de overgangsperiode de hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders is geborgd. Cli├źnten die op 31 december 2014 in zorg waren of daarvoor een indicatie hadden, hebben maximaal 1 jaar recht op continuering van lopende jeugdhulp bij dezelfde jeugdzorgaanbieder (tenzij de indicatie eerder afloopt). Voor pleegzorg geldt geen maximale duur voor de continu├»teit van zorg. Daarna bekijken we opnieuw wat er nodig is.