Nieuwsbericht

Veilig thuis

Heeft u een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan contact op met Veilig thuis. Hier vindt u meer informatie

Veilig thuis: Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig thuis. Voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffer en pleger die hulp nodig hebben omdat ze niet in harmonie samen leven. U hoeft er niet in te berusten, u kunt iets ondernemen met steun van Veilig Thuis. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

Wat gaat er veranderen?
Veilig Thuis is een samenvoeging van het huidige Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dit met het doel om één meldpunt te hebben voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar ook om meer samenhang te krijgen in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De vorming van de Veilig Thuis-organisatie betreft een nieuwe samenwerking tussen 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Wat betekent het voor u?
Er is een centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling met een landelijk telefoonnummer dat u gratis kunt bereiken via: 0800 - 2000.
U wordt geholpen in uw eigen gemeente. U kunt terecht bij Veilig Thuis voor het doen van een melding, vragen van (vrijblijvend) advies en voor hulpverlening voor uzelf en uw omgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.vooreenveiligthuis.nl