Algemene informatie

Onder het motto 'Rubicon helpt je vooruit' bieden wij kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben de helpende hand. We laten niet los totdat de ouders de regie over de opvoeding en het gezinsleven terug hebben. We laten niet los totdat de kinderen veilig kunnen opgroeien zonder mishandeling, verwaarlozing of misbruik. We laten niet los totdat de jongeren op eigen benen kunnen staan. Wij willen dat elk kind en elk gezin een gelukkige toekomst op kan bouwen. Dat is onze missie. Daar klopt ons hart voor!

Contactinformatie

 0475-58 84 00 0475-58 84 32Bergerweg 236085AS Horn www.rubicon-jeugdzorg.nlLaatste controle: december 2019

Plan route

Postadres
Postbus 47026085ZG Horn

Toegankelijk

Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk

Openingstijden

Hulpaanbod

Begeleide Omgangs Regeling (BOR) - bij een vechtscheiding

Uitgangspunt van de begeleiding is de ontwikkeling van het kind, continuïteit en voorspelbaarheid in de omgangsregeling, het werken aan contactopbouw en het ontstaan van een band tussen de uitwonende ouder en het kind.

Beroepsethiek basis - voor professionals - introductie beroepscode en tuchtrecht voor jeugdzorgwerke

Deze training biedt een introductie in de beroepsethiek van de jeugdzorgwerker. Met informatie over de nieuwe Beroepscode voor de jeugdzorgwerker, het tuchtrecht en inzicht in het herkennen van en omgaan met beroepsethische vragen en dilemma’s.

Beroepsethiek verdiepingstraining - voor jeugdzorgwerkers - vervolg op basistraining

Deze training is een logisch vervolg op de Basistraining Beroepsethiek voor de jeugdzorgwerker en ook nodig voor de beroepsregistratie. De beide onderdelen samen, inclusief de voorbereidende opdrachten, de verdiepingstraining zelf en de afsluitende toets, leiden tot het voldoen aan de herregistratiecriteria voor jeugdzorgwerkers.

Crisisopvang - heel snel actie bij onveiligheid

Als de problemen zo ernstig zijn dat er een onveilige crisissituatie voor de jeugdige en/of de ouders ontstaat, moet heel snel actie worden ondernomen om te zorgen dat er geen acutre onveiligheid meer bestaat. Een medewerker van het Ambulant Team Acute Zorg van Rubicon schat de veiligheid van het...

Go for it! - hulp is hard nodig, maar kiezen en/of starten is moeilijk

Om effectief hulp te kunnen verlenen is het van belang dat jeugdigen (en eventueel hun omgeving) gemotiveerd werken aan gedragsverandering. Bij gebrek aan motivatie gaan wij onderzoeken welke weerstand de cliënten ervaren ten aanzien van de behandeling. Het komt de effectiviteit van de...

Hulp na seksueel misbruik - voor alle betrokkenen

Onze hulpvormen >> Gezinsbehandeling na seksueel misbruik: basisonderdeel van het zorgprogramma. Om een beroep te kunnen doen op de andere hulpvormen uit het zorgprogramma, moet dit onderdeel eerst worden gevolgd. >> Korte interventie bij problemen gerelateerd aan seksueel misbruik:...

In control! - voor leerkrachten - agressief gedrag onder controle krijgen en houden

In nauwe samenwerking met een school geven twee Rubicon medewerkers de training In Control! In een groepje van zes leerlingen (jongens van 12 t/m 15 jaar of 16 t/m 21 jaar) wordt aan de volgende doelen gewerkt: •Het vergroten van het vermogen tot woedebeheersing (leren herkennen woedesignalen)....

Individuele ambulante begeleiding (IAB) - zelfstandig willen of moeten gaan wonen

Rubicon geeft specialistische hulp aan huis wanneer een jongere vastloopt in het dagelijks functioneren of wanneer een jongere zelfstandig wil gaan wonen.

Kinderen uit de knel - voor ouders en kinderen in vechtscheiding

Het programma is bedoeld voor ouders die na een scheiding niet tot overeenstemming kunnen komen over een goede organisatie van het ouderschap en in strijd blijven over kwesties zoals zorg voor de kinderen, wonen en geld. De groepsaanpak 'Kinderen uit de Knel' richt zich op ouders die al meer dan...

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen - voor professionals in het onderwijs

De volledige training bestaat uit acht modules van anderhalf uur. De modules kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waardoor de training op maat gemaakt kan worden. De trainer(s) zorgt/zorgen voor een veilig en vertrouwd leerklimaat waarin geoefend en geëxperimenteerd kan worden. Er is tijd voor...

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet - voor ouders - bij agressief gedrag

Werken aan het herstel van de relatie tussen pubers en hun ouders en docenten Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet is een andere manier van opvoeden. Het geeft een adequaat en effectief antwoord aan ouders en opvoeders in het omgaan met jeugdigen die agressief en destructief gedrag...

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet - voor professionals - agressief gedrag onder controle

Nieuwe Autoriteit is een pedagogische basishouding met een krachtig antwoord op agressief en destructief gedrag, met een modern antwoord op èlke vorm van escalatie. Hoe langer hoe meer raakt dit gedachtegoed, dat door Haim Omer en zijn collega's in Tel Aviv werd ontwikkeld, ingeburgerd in de...

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet - voor professionals in de kinderopvang

Nieuwe Autoriteit is een pedagogische basishouding met een krachtig antwoord op agressief en destructief gedrag, met een modern antwoord op èlke vorm van escalatie. Hoe langer hoe meer raakt dit gedachtegoed, dat door Haim Omer en zijn collega's in Tel Aviv werd ontwikkeld, ingeburgerd in de...

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet - voor professionals in het onderwijs

Nieuwe Autoriteit is een pedagogische basishouding met een krachtig antwoord op agressief en destructief gedrag, met een modern antwoord op èlke vorm van escalatie. Hoe langer hoe meer raakt dit gedachtegoed, dat door Haim Omer en zijn collega's in Tel Aviv werd ontwikkeld, ingeburgerd in de...

Oplossingsgericht werken - voor professionals

De basistraining omvat twee dagen waarin afwisselend theorie met veel praktijk aangeboden wordt. Er gaat veel aandacht naar actief en activerend leren. Hiervoor worden de ingebrachte werksituaties in verband gebracht met de aangereikte inhoud. Tijdens de twee trainingsdagen zullen de deelnemers...

Ouderschapsreorganisatie - voor ouders - ouderschap tijdens en na vechtscheiding

Ouderschapstraining vindt plaats via gezamenlijke gesprekken met beide ouders, gericht op het opnieuw organiseren van het ouderschap, zodat het kind uit de knel komt en zich weer veilig kan ontwikkelen en in vrijheid uiting kan geven aan zijn of haar loyaliteit naar beide ouders. Wanneer het...

Psychopathologie - voor professionals

Hulpverleners die werken met jeugdigen waarbij mogelijk sprake is van een verstoorde ontwikkeling kunnen niet zonder kennis van de psychopathologie. Het gaat om het herkennen van normaal en problematisch gedrag. In deze training ligt de focus op de manier waarop u hiermee als gezinswerker of consulent om kunt gaan.

Speltherapie - verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

STEPS - stress na seksueel misbruik stevig aanpakken

Om stress na seksueel misbruik stevig aan te pakken Kinderen die seksueel geweld hebben mee gemaakt, kunnen te maken krijgen met herbelevingen. Terwijl ze er helemaal niet meer aan willen denken, er niet over willen praten of soms niet naar bepaalde plekken toe durven (vermijdingen). Ze hebben...

Train de trainer - voor professionals

Volg de training Train de Trainer en wordt trainer! Data (3-daagse training) in overleg. Kosten: € 550,- per persoon. Accreditatie: 32 punten. Als trainer hebt u kennis over leertheorieën en weet u hoe u deze theorieën toepast in trainingen. U bent in staat om een training te ontwerpen,...

Traumatraining - voor pleegouders met getraumatiseerde pleegkinderen

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen Complex trauma ontstaat als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, zoals seksueel misbruik, verwaarlozing en / of huiselijk geweld. De gevolgen hiervan zijn over het algemeen ernstig. Kinderen...

Triple P - positief opvoeden Individuele cursus Teens - voor ouders met een kind van 12 - 16 jaar

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is bedoeld voor ouders en opvoeders die ernstige problemen ervaren in de opvoeding van hun kind(eren). Het is een gevarieerd opvoedondersteuningsprogramma, dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken....

Triple P niveau 4 - bij ernstige ontwikkelings-, gedrags- en opvoedproblemen

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is bedoeld voor ouders en opvoeders die ernstige problemen ervaren in de opvoeding van hun kind(eren). Het is een gevarieerd opvoedondersteuningprogramma, dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken....

Triple P niveau 5 - bij zeer ernstige ontwikkelings-, gedrags- en opvoedproblemen

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is bedoeld voor ouders en opvoeders die ernstige problemen ervaren in de opvoeding van hun kind(eren). Het is een gevarieerd opvoedondersteuningprogramma, dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken....

Veiligheidstaxaties - voor professionals

Deze training is gebaseerd op de methodiek Signs of Safety en Oplossingsgericht Werken. In deze training willen we komen tot een constructieve samenwerkiingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat. Het aangaan van een partnerschap met de ouders is een...

VertrekTraining - weglopen uit onvrede met de huidige woonplek

Sommige jongeren zijn niet tevreden met de plek waar zij wonen. Er is bijvoorbeeld veel ruzie, ze voelen zich niet thuis of hebben moeite met de regels en afspraken. Soms denkt de jongere erover om weg te lopen en op zoek te gaan naar een andere woonplek. Jongeren zijn veelal nog onvoorbereid op...

Video Interactie Begeleiding (VIB) - verbetering problematische gezinscommunicatie

VIB is een vorm van ambulante hulpverlening die zich met behulp van video-opnamen richt op de communicatie tussen (pleeg)ouder(s) en kind(eren) met of zonder hechtingsproblematiek in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. VIB kan ingezet worden als er een verbetering of oplossing van...

VIPP-SD - verminderen en voorkomen van gedragsproblemen

VIPP-SD staat voor Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting en Sensitive Discipline (het is een internationale interventie, vandaar de Engelse naam). Het programma richt zich op het bevorderen en versterken van het (positieve) contact tussen ouders/opvoeders en kinderen en het...

Vlaggensysteem - voor professionals - preventie en aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Nog steeds maken teveel kinderen en jongeren seksueel grensoverschrijdend gedrag mee. Als slachtoffer en/of als initiator. Met het Vlaggensysteem maakt Rubicon jeugdzorg een duurzame kanteling in de preventie en aanpak van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag naar kinderen en tussen kinderen en...

Werken met complexe (v)echtscheidingssituaties - voor professionals die met jeugd werken

Steeds vaker zien we ouders verwikkeld raken in complexe vormen van strijd rondom hun scheiding. De strijd tégen de ander (en de demonisering) lijkt soms het enige doel. De kinderen raken meer en meer in de knel en ondervinden schade van deze strijd. Alleen beide ouders kunnen de kinderen uit...

Zelfstandigheidstraining - begeleid op kamers wonen

Dit is een speciale training voor jeugdigen van 16,5 tot 18 jaar. De jeugdige leert hoe hij/zij goed voor zichzelf kan zorgen. Doel is om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Jeugdhulp of jeugdzorginstelling