Hulpaanbod van: Rubicon

Als de problemen zo ernstig zijn dat er een onveilige crisissituatie voor de jeugdige en/of de ouders ontstaat, moet heel snel actie worden ondernomen om te zorgen dat er geen acutre onveiligheid meer bestaat. Een medewerker van het Ambulant Team Acute Zorg van Rubicon schat de veiligheid van het kind en diens gezinsleden in de thuissituatie in en stelt samen met betrokkenen doelen voor de komende periode van 4 tot 6 weken op. De methodiek van Ambulante Spoedhulp wordt hierbij ingezet, die specifiek is gericht op het wegnemen van de acute onveiligheid en het empoweren van het systeem, zodat zij de veiligheid weer kunnen waarborgen. Bij de inzet van 4 tot 6 weken is het streven: ‘zo kort mogelijk, zo lang als het nodig is'. Gedurende de acute zorgperiode wordt voortdurend bekeken of de jeugdige thuis kan verblijven. Indien de thuissituatie niet veilig genoeg is, worden andere mogelijkheden, zoals tijdelijk verblijf binnen het netwerk of Acute Zorg Verblijf in een pleeggezin danwel op een locatie van Rubicon, bekeken.

Meer informatie

Doelgroepen

Peuters, Kleuters, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Baby's

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
Aanvragen en vervolgprocedure

Aanmelding van een crisissituatie die een cliënt van Rubicon betreft: u kunt 24 uur per dag contact met Rubicon opnemen via ons Meldpunt Acute Zorg, 077 387 00 88.

Aanmelding van een crisissituatie van een jongere die (nog) geen hulp via Rubicon krijgt: bel BJZ Roermond / Weert, 088 007 29 90, vraag naar een medewerker van CDJ (Crisis Dienst Jeugd).

Verwijzen

Bij het aanmelden van een crisis is nog geen verwijzing nodig, wel een Besluit Acute Zorg van CDJ (Crisis Dienst Jeugd). De verwijzing kan later worden opgesteld nadat de acute zorg is gestart, door een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts of gecertificeerde instelling. Stuur de verwijzing naar: Rubicon jeugdzorg Centraal Bureau, t.a.v. Toegang, Postbus 4702, 6085 ZG Horn of naar: toegang@rubicon-jeugdzorg.nl

Soort opvang?
  • jeugdcrisisopvang
Door wie?

Jeugdhulpverleners

Inhoud & werkwijze

Als de problemen zo ernstig zijn dat er een onveilige crisissituatie voor de jeugdige en/of de ouders ontstaat, moet heel snel actie worden ondernomen om te zorgen dat er geen acute onveiligheid meer bestaat. Een medewerker van het Ambulant Team Acute Zorg van Rubicon schat de veiligheid van het kind en diens gezinsleden in de thuissituatie in en stelt samen met betrokkenen doelen voor de komende periode van 4 tot 6 weken op. De methodiek van Ambulante Spoedhulp wordt hierbij ingezet, die specifiek is gericht op het wegnemen van de acute onveiligheid en het empoweren van het systeem, zodat zij de veiligheid weer kunnen waarborgen. Bij de inzet van 4 tot 6 weken is het streven: ‘zo kort mogelijk, zo lang als het nodig is'. Gedurende de acute zorgperiode wordt voortdurend bekeken of de jeugdige thuis kan verblijven. Indien de thuissituatie niet veilig genoeg is, worden andere mogelijkheden, zoals tijdelijk verblijf binnen het netwerk of Acute Zorg Verblijf in een pleeggezin danwel op een locatie van Rubicon, bekeken. Ambulante acute zorg (acute hulp aan huis): >> Via Ambulante spoedhulp. Een medewerker van Rubicon schat de veiligheid van het kind en diens gezinsleden in de thuissituatie in en stelt samen met betrokkenen doelen voor de komende periode van 4-6 weken op waarbij zo kort als nodig het streven is. >> Via begeleiding van oudere jeugdigen. De medewerker helpt de jongere en betrekt daar zo veel mogelijk de andere gezinsleden bij. Acute zorg in een pleeggezin: >> Een kind gaat tijdelijk in een ander gezin wonen. Acute zorg op een locatie van Rubicon: >> In een gezinshuis. >> Via crisisopvang in een groepsverblijf.

Duur

4-6 weken, langer verblijf is mogelijk, in overleg.

Rechten en betrokkenheid van direct betrokkenen

Rubicon helpt kinderen en hun gezinnen en werkt er samen met de ouders/opvoeders aan dat zij de regie over de opvoeding en het gezinsleven terug krijgen.

De locatie van het pand van onze Crisisgroep en overige opvanglocaties voor acute zorg worden om veiligheidsredenen van de betrokkenen niet vrijgegeven.

Op welke dagen en tijden?

24/7

Kosten

Hulp van Rubicon wordt betaald door de gemeente waarin de jeugdige woont.

Kortingsmogelijkheden

De hulp wordt vergoed als u in het bezit bent van een verwijzing van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts of gecertificeerde instelling.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Crisisopvang Opvang