Hulpaanbod van: Gemeente Beesel

Contactpersoon

Meer informatie

Werkwijze

De gemeente Beesel hecht veel waarde aan de mening van inwoners. Ook als het gaat om het uitvoeren van de taken voor de WMO, Jeugdwet en Participatiewet ontvangt de gemeente graag feedback. Dit gebeurt via de zogenaamde Adviescommissie  Sociaal Domein.

Het Sociaal Domein gaat over alles waar inwoners in het (dagelijks) leven mee te maken hebben. Het heeft betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. Het Sociaal Domein gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een vitale gemeenschap, waarin alle burgers van de gemeente Beesel zo lang mogelijk gelukkig meedoen, elkaar ontmoeten, plezier hebben en elkaar helpen.

De Adviescommissie Sociaal Domein kan gevraagd en ongevraagd advies geven over het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein en fungeert als sparringpartner voor beleidsmedewerkers voor een aantal te ontwikkelen en lopende zaken.

De adviescommissie Sociaal Domein bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Dhr. Ron Aspers, Reuver

Werkgroep Jeugd
Mw. Ivon Claessen, Beesel
Mw. Judith Slabbers, Reuver
Dhr. Younes Zariouh, Reuver

Werkgroep WMO
Mw. Lilo Crasborn, Reuver
Mw. Femke van Dijk, Roermond
Dhr. Frans van Schendel, Reuver

 Werkgroep Vrijwilligers & Mantelzorg
Mw. Femke van Dijk, Roermond
Dhr. Roel Houwers, Reuver
Mw. Nel Tummers, Beesel

 Werkgroep Participatiewet/Werk & Inkomen
Dhr. Sil Gubbels, Reuver
Dhr. Jac van Deuzen, Beesel
Dhr. Piet Mestrom, Reuver

De Adviescommissie Sociaal Domein van de gemeente Beesel vergadert plenair 11 keer per kalenderjaar. Daarnaast komen de vier bovengenoemde werkgroepen met regelmaat tussen plenaire bijeenkomsten bij elkaar. De adviescommissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund en bijgestaan door ambtenaren van de gemeente Beesel.

De Adviescommissie heeft niet tot taak om individuele belangen van inwoners te behartigen en/of klachten te behandelen.

Lid worden/Aanvragen en vervolgprocedure

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met de Adviescommissie Sociaal Domein? Neem dan contact op met de heer Ron Aspers (voorzitter) per e-mail sociaaldomeinron@gmail.com  of telefonisch 06-11646414.

Kosten

Niet van toepassing

Kortingsmogelijkheden

Niet van toepassing

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Belangenbehartiging