Werk, geld en uitkering

Re-integratie via de gemeente

Mensen met een uitkering van het team werk en inkomen die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van het team werk en inkomen. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van het team werk en inkomen eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn.
Het team werk en inkomen bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. U kunt coachinggesprekken krijgen, een opleiding of cursus, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt het team werk en inkomen welke hulp het beste bij u past.

Jonger dan 27?

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat het team werk en inkomen van u verwacht.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door het team werk en inkomen gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan het team werk en inkomen tijdelijk uw uitkering verlagen.

Zie ook