Werk, geld en uitkering

Recht op bijstand

Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering is geregeld in de Participatiewet. Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals eten, kleding en een zorgverzekering.

Wanneer recht op bijstand?

U kunt recht hebben op een bijstandsuitkering als de volgende dingen allemaal voor u gelden:

  • U bent Nederlander of met een Nederlander gelijk gesteld. Dit geldt voor u als u uit het buitenland komt en een geldige verblijfsvergunning heeft.
  • U heeft niet genoeg inkomsten om van te leven. Als u een partner heeft met voldoende inkomsten, heeft u (samen) geen recht op bijstand.
  • U heeft geen of weinig vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een eigen huis, auto of dure sieraden.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U bent 18 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

Jonger dan 18

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moeten je ouders de kosten van eten, kleding, opleiding enzovoort voor jou betalen. In noodgevallen kan het team werk en inkomen jou bijzondere bijstand geven.

18, 19 of 20 jaar

Ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan kun je recht hebben op een lage bijstandsuitkering. Maar je ouders moeten ook meebetalen aan jouw kosten voor eten, kleding, opleiding enzovoort. In noodgevallen kan het team werk en inkomen jou bijzondere bijstand geven.

66 jaar of ouder

Bent u 66 of ouder (in 2018)? Dan krijgt u een AOW-pensioen. Is uw AOW-pensioen erg laag omdat u niet altijd in Nederland heeft gewoond? Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling voor ouderen krijgen. U kunt deze aanvragen bij de SVB.

--