‘Iedereen kan iets voor elkaar betekenen’

Geplaatst op: 14 december 2015

Piet Simons is secretaris Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst

“Wat voor mij ‘We doen het gewoon samen’ betekent? Voor mij is dat een overheid die samen met alle verenigingen en vrijwilligers in Beesel een gemeenschap opzet waarin het prettig wonen en leven is. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar. Iedereen heeft hier iets voor elkaar over en daarmee mag je je als dorp gelukkig prijzen. In een vitale gemeenschap zorgen mensen voor elkaar.”

Aan het woord is Piet Simons, secretaris van de Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst. De stichting houdt zich bezig met de leefbaarheid van Beesel en het buitengebied. Dat doet zij door de wensen en knelpunten bij de inwoners in beeld te brengen. Vervolgens wordt samen met de gemeente gekeken of voor de knelpunten een oplossing kan worden gezocht en de wensen kunnen worden ingevuld.

Werkgroepen

Piet Simons werkte in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is inmiddels gepensioneerd en is sinds vier jaar (toen hij met de VUT ging) drie dagen in de week vrijwilliger bij VluchtelingenWerk in Venlo. Daarnaast is hij sinds die tijd actief voor de Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst. “De vaste activiteiten van het Kernoverleg zijn ondergebracht in werkgroepen”, legt Piet uit. “Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor één of twee werkgroepen. Ik richt me op het contact tussen verenigingen en gemeente, en dan met name als het gaat om de ouderen.”

Het kernoverleg komt maandelijks bij elkaar, maar diverse bestuursleden zijn wekelijks en soms nog meer in de weer voor het dorp, aldus Piet. “Dat heeft alles te maken met veranderende wetgeving. Ouderenzorg valt nu nog onder de AWBZ, maar vanaf januari 2015 gaat het over naar de Wmo. Wij willen de opvang van ouderen in het kerkdorp Beesel op een andere manier gaan opzetten. Later wil de gemeente dat ook voor Offenbeek en Reuver zien te bereiken. Wij willen opvang voor ouderen, ook zónder indicatie.”

Prettig

Daarmee denkt de werkgroep aan één locatie waar álle ouderen terecht kunnen. “Ook voor ‘gewone’ activiteiten. Volgens ons zijn er drie groepen ouderen: de zeer vitalen, vitalen en minder vitalen. Wij willen iets opzetten waarin deze drie groepen elk op zijn manier iets voor de ander kan betekenen. Ook als je hulpbehoevend bent, kun je de dag op een prettige manier doorkomen. Niemand zou zomaar de hele dag op de bank moeten hoeven zitten...”

Volgens Piet Simons moet de nieuwe vorm van opvang al in januari 2014 van start gaan. “Wij zien het heel erg zitten”, zegt hij opgewekt. “We hebben een ruimte om te gebruiken, al zoeken we nog wel iets anders. We hebben drie locaties op het oog. Daarbij denken we aan een gebouw met verschillende ruimten, zodat je bijvoorbeeld kunt knutselen en ergens anders weer spelletjes kunt doen. Zo wordt het een echte ontmoetingsplek voor iedereen.”

Vergelijk hulpaanbod