‘Zoek het niet te ver van huis, het gebeurt al om de hoek

Geplaatst op: 30 november 2015

Victorine Megard is lid van e Wmo-adviescommissie en is blij met zorgzaamheid die er al is

Vrijwilligers, mantelzorgers, maar natuurlijk ook professionals zetten zich in voor een ander. Zo ontstaat de samenleving waar mensen voor elkaar zorgen en wat voor elkaar over hebben. Hoe kijken professionals tegen de participatiesamenleving aan? We spreken met Victorine Megard. “Vanuit de regels die er zijn, dienen we de hulp zo menselijk mogelijk te maken.”

Sinds 2012 is Victorine Megard lid van de Wmo-adviescommissie in de gemeente Beesel. In het dagelijks leven werkt ze bij Kentalis, een instelling voor mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn en te maken hebben met spraakproblemen, taalproblemen of autisme. Kentalis werkt veel met jonge kinderen en Victorine begeleidt hun ouders.

Gehoord

“Ik ben er vanuit met werkachtergrond ingestapt”, vertelt Victorine over haar lidmaatschap van de gemeentelijke adviescommissie. “Ik ben enthousiast over mijn werk omdat ik sterk denk vanuit de mens. Om hem of haar gaat het natuurlijk. Mensen moeten gehoord worden in hun hulp- of zorgvraag. Het maakt niet uit hoe ze bij de gemeente terecht komen en hoe het financieel geregeld wordt; het gaat er wél om dat er naar hen geluisterd wordt. Ik vind het uitstekend dat daarbij gekeken wordt naar wat er mogelijk is binnen de eigen omgeving.”

“Dan kan het best zijn dat je als gemeente een keer ‘nee’ verkoopt, maar er is dan in ieder geval goed naar de cliënt geluisterd. Wie goed gehoord wordt, is best bereid om in zijn of haar eigen omgeving te kijken naar mogelijkheden om hulp te organiseren, is mijn ervaring. Lukt dat, dan is dat prima! Maar als iemand een terechte vraag stelt voor professionele ondersteuning, moet dat óók gebeuren.”

Schipperen

Omdat het uiteindelijk toch ook vaak over financiën gaat, zit ik juist vanwege de inhoud in de Wmo-adviescommissie. Dát is mijn motivatie. De gemeente is heel hard aan het werk. Ze staat heel open voor wat er allemaal gebeurt in ‘zorgland’. Onze inbreng wordt zeer gewaardeerd en daar wordt ook veel mee gedaan. Maar het is geen eenrichtingsverkeer: het is belangrijk dat zorgvragers weten dat gemeenten binnen wettelijke kaders moeten schipperen. Dan moeten die mensen wel weten wat die kaders zijn. Alles staat of valt met het gesprek dat gevoerd wordt.”

Gewoon samen. In de eenvoud van die slogan zit een belangrijke boodschap. Zoek het niet te ver van huis, het gebeurt al om de hoek. Er is al veel zorgzaamheid. En al veel mensen zetten zich binnen het verenigingsleven voor anderen in. Dat moeten we niet vergeten en van daaruit kun je verder.”

Vergelijk hulpaanbod