‘Het beste voor de cliënt naar boven halen’

Geplaatst op: 7 december 2015

Gezinscoach en jongerenwerker Freek Vergoossen denkt in uitdagingen

“Wij kijken gericht naar de jongeren: wat houdt hen bezig? Daarbij komen we verschillende uitdagingen tegen: op het gebied van werk zoeken, de situatie op school, opvoedingsondersteuning of de verleidingen van bijvoorbeeld drugs. Wij zijn dan de spil in het netwerk, zodat we kunnen aansluiten bij vragen vanuit onze cliënten zélf.

Freek Vergoossen werkt bij Wel.kom. Wel.kom is actief in onder meer ouderen-, jongeren- en maatschappelijk werk. ‘Problematiek’ noemt de jongerenwerker consequent ‘uitdagingen’. Het is duidelijk: Freek is oplossingsgericht. “In de gemeente Beesel doe ik onder andere outreachend jongerenwerk. Ik ga dus letterlijk de straat op”, legt de jongerenwerker uit. “Is er ergens overlast of een behoefte? Dan bekijken we samen met de jongeren, buurtbewoners en het netwerk naar een geschikte oplossing. Andere delen van het werk zijn het accommodatiegebonden werk en jongerencoaching.”

Gezinscoach

De gemeente Beesel heeft voor de overgang van de jeugdzorg gekozen voor het team ‘gezinscoaches’. Deze bestaat uit specialisten van verschillende moederorganisaties, zoals GGD, Wel.Kom, BJZ, MEE en Lionarons. “We krijgen aanmeldingen via uiteenlopende bronnen; vervolgens gaat het erom dat voor iedere cliënt de neuzen van hulpverleners dezelfde kant op staan. De gezinscoach wordt het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de het gezin. Dit werkt drempelverlagend en vinden er op deze manier meer cliënten de weg naar hulpverlening. ”

“Het is de bedoeling dat de gezinscoach met de juiste netwerkpartners de uitdaging oppakt en deze zo goed en efficiënt mogelijk gaat begeleiden. Zo voorkomen we dat er langs elkaar wordt gewerkt en hun hulp integraal op elkaar afstemmen. Met deze nieuwe benadering lopen we voorop in Nederland.”

Schouders

Wat merkt Freek Vergoossen van de ontwikkelingen in de samenleving? “In de sociale sector moeten we steeds meer doen met steeds minder budget. Potjes voor activiteiten drogen op. Burgers weten vaak ook niet goed wáár ze moeten zijn. Ik zie dat overigens vooral in grotere plaatsen. Het is heerlijk om in een gemeente als Beesel te mogen werken: hier kan er nog steeds erg veel, doordat mensen er samen de schouders onder willen zetten. Zo kunnen we nog steeds dingen samen organiseren, ook voor de jongeren. De gemeente denkt écht met ons mee. En dat is mooi, want we willen uiteindelijk het beste voor de cliënt en buurtbewoners naar boven halen.”

Vergelijk hulpaanbod