'Een beter sportaanbod voor mensen met een beperking'

Geplaatst op: 18 december 2015

Er zijn heel veel mensen met een beperking die nog niet aan sport doen. Maar ze zouden het wél willen. Drempelvrees en onbekendheid over de mogelijkheden om te sporten spelen hierbij een grote rol. Het regionale samenwerkingsverband Iedereen Kan Sporten schiet te hulp.

Ed Noordhuis is regionaal projectleider van Iedereen Kan Sporten. Van de gemeente Gennep tot de gemeente Beesel richt Iedereen Kan Sporten zich op uitbreiding van het sportaanbod voor mensen met een beperking.

De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, MEE, Dichterbij, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Huis voor de Sport, de provincie, Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg doen mee. Zij bundelen hun krachten voor alle mensen die uit de boot dreigen te vallen in het reguliere sportaanbod. “Wij gaan op zoek naar een match en ondersteunen verenigingen die dat aanbod willen realiseren”, zegt Ed Noordhuis, projectleider en werkend vanuit de gemeente Venlo.

Drempels weghalen

Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Noord-Limburg is in 2006 gestart met het project Iedereen Kan Sporten. Overkoepelend doel van dit plan is het bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl voor mensen met een beperking. “Het project kreeg pas echt vorm in 2007, toen we een samenwerking begonnen met zorgaanbieders, het speciaal onderwijs en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg”, vertelt Ed Noordhuis. “In deze regio willen we mensen met een beperking de mogelijkheid geven te sporten. Dat begon bescheiden, maar al na een jaar bleek dat we onze ambities veel groter konden bijstellen. Dat lukte, en zo konden we in 2010 bijvoorbeeld de Special Olympics Nederland hier in de regio plaats laten vinden.”

“Tegenwoordig stellen we jaarlijks een plan op dat vanuit de behoeften van de partners vorm krijgt. Zelf ben ik projectleider en word ik ondersteund door twee regioconsulenten en twee oproepkrachten. We dienen twee doelen: allereerst willen we natuurlijk de deelname aan sport voor mensen met een handicap bevorderen. En ten tweede gebruiken wij die sport om diezelfde mensen beter deel uit te laten maken van de maatschappij. Dat doen we door hen bijvoorbeeld in te schrijven voor een evenement als de Nijmeegse Vierdaagse. En dan ook mee te lopen! We halen - bijna letterlijk - alle drempels weg.”

Groei

“We zijn ooit begonnen met zo’n dertig tot vijfendertig aanbieders voor specifieke ‘G-sport’ in onze regio”, vervolgt Ed enthousiast. “Tegenwoordig zijn dat er al 170. En dan hebben we nog niet alle clubs hoor!” Volgens hem zijn er in ‘zijn’ regio - van de gemeente Gennep tot de gemeente Beesel - een kleine 30.000 mensen met een beperking. “Bij een beperking moet je denken aan slechtziendheid, het missen van een been, een chronische ziekte, maar wij proberen daar ook mensen met bijvoorbeeld autisme bij te betrekken. De gemeenten zijn hoofdfinancier via een vaste vergoeding per inwoner, maar ook de andere partners dragen bij.” Meer weten? Kijk: www.iedereenkansporten.nl.

Vergelijk hulpaanbod