'Lekker sporten, ieder kind moet het kunnen'

Geplaatst op: 12 november 2015

Sporten is iets dat elk kind zou moeten kunnen. Soms lukt dat echter niet in verenigingsverband doordat gezinnen de contributie niet kunnen betalen. Het Jeugdsportfonds biedt dan uitkomst. Het fonds stelt geld beschikbaar, bedoeld voor contributie, kleding en materialen.

Kinderen uit kansarmere gezinnen krijgen zo opeens wél een kans: op de plezierige omgang met leeftijdsgenoten, het bevorderen van de gezondheid en het al spelend leren. De gemeente Beesel wil hier haar steentje aan bijdragen en neemt daarom al jaren deel aan het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds werkt met intermediairs. Dit zijn professionals, die namens een kind een aanvraag in kunnen dienen. In de gemeente Beesel zijn de gezinscoaches intermediair. Bij een aanvraag hoeven ouders geen financiële gegevens te overleggen. Het Jeugdsportfonds gaat ervan uit dat de intermediairs kunnen inschatten welke kinderen hulp nodig hebben. Bij toekenning maakt het Jeugdsportfonds het bedrag over aan de vereniging, die er vervolgens voor zorgt dat het kind binnen de club wordt opgenomen.

Schaamte en onwetendheid

Voetbalvereniging Reuver heeft al een jaar of vijf ervaring met het Jeugdsportfonds. Penningmeester Ben Jacobs is er erg enthousiast over. “Bij ons voetballen zes kinderen die anders letterlijk niet aan de bak zouden komen. Het is zo’n fijne regeling omdat het voor ons als vereniging natuurlijk niet mogelijk is om onderscheid te maken. Bovendien hebben wij onze contributie-inkomsten hard nodig om de club te laten draaien. Daarnaast is het voor ons überhaupt moeilijk in te schatten wie hiervoor in aanmerking zouden komen. Dus zijn we blij met de gezinscoaches als intermediair.”
Volgens Ben Jacobs spelen schaamte en onwetendheid een grote rol als het aankomt op het kunnen laten sporten van kinderen. “Wij zien aan onze lijst met achterstallige betalingen heus wel waar het kennelijk moeilijk gaat. In de huidige economie kunnen financiële situaties in een gezin bovendien heel snel verslechteren. Maar er zijn ook mensen die hun kinderen al bij voorbaat niet kunnen laten sporten. Voor al deze mensen hoop ik oprecht dat ze op de hoogte zijn van de regeling. Ik weet uit ervaring dat dit beslist niet altijd het geval is, maar ik weet óók dat elk kind dat geholpen wordt, de moeite waard is.”

Kaart het aan!

Kent u binnen uw vereniging of daarbuiten kinderen (tot achttien jaar) die steun uit het Jeugdsportfonds kunnen gebruiken? Zoek contact met een van de gezinscoaches en kaart de situatie aan! Het fonds stelt een bedrag van maximaal € 225 beschikbaar per kind, per jaar. De gezinscoaches zijn te bereiken via het samenlevingsloket. De intermediair kan vervolgstappen zetten en op die manier kunnen verenigingen, het Jeugdsportfonds en de gemeente Beesel samen iets betekenen voor onze (kansarmere) jeugd. Meer weten? Kijk daarvoor ook op de site van het Jeugdsportfonds.

Vergelijk hulpaanbod