Dagopvang Sint Lucia voor àlle ouderen.

Geplaatst op: 23 december 2014

Het doel is om het voor iedereen een gezellige dag te maken, bij dagopvang Sit Lucia in Beesel. En dat lukt!

De dag begint gezamenlijk aan de grote tafel. Vrijwilligers hebben al koffie en thee gezet en gaan rond met peperkoek. Samen met de chauffeurs die de Reuverse en Beeselse deelnemers hebben opgehaald drinken de ouderen een kopje koffie. Mevrouw Vullers-Derks is vandaag voor de eerste keer hier: ‘Ik kwam alleen op vrijdag, maar wilde graag een extra dag komen. Vanaf vandaag is er ook plek op woensdag. Ik ben er heel blij mee, het is gezellig zo onder elkaar.’ Mevrouw Tilmans-Smets knikt: ‘Het is geweldig. De vrijwilligers zijn allemaal even leuk. En het eten is heerlijk!’

Ouderen in Beesel

Leon Simons is als voorzitter van Stichting Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst nauw betrokken bij de organisatie van de dagopvang voor ouderen in Beesel. ‘Voor àlle ouderen. We wilden graag iets voor Beeselse senioren betekenen. Per 1 januari 2014 zou de Zorggroep stoppen met de dagopvang in ons dorp. In gesprek met de gemeente hebben wij een visiestuk geschreven, met als kerngedachte dat meer en minder vitale ouderen elkaar ontmoeten. Daarom werken we vanaf dag één samen met de ouderenverenging, met als doel dat de ouderenvereniging in 2015 de organisatie overneemt.’

Vrijwilligers

Al acht jaar is Mia Thijssen vrijwilliger bij de dagopvang en is nog nooit zo enthousiast geweest: ‘Er hangt een open sfeer. We hebben een weekprogramma vol activiteiten en krijgen ruimte om eigen ideeën in te brengen. Vaak ondersteun ik de mensen die licht dementeren. We spelen bijvoorbeeld memory om het geheugen te trainen.’ De inzet van vrijwilligers is onmisbaar. Leon Simons: ‘Het doel is om er voor de ouderen een mooie dag van te maken. En om lekker te eten. Onze bezoekers zijn nog enigszins zelfstandig, maar ze koken vaak niet meer echt voor zichzelf. Wij bieden een gezonde maaltijd die we samen opeten. We hebben laatst een tevredenheidsonderzoek gedaan en met name over de vrijwilligers en het eten is men te spreken. We kregen ruim een 9 gemiddeld.’

Toekomst

Op 1 januari startte Sint Lucia met 10 deelnemers en 9 vrijwilligers. Door actief wervingsbeleid bestaat de groep inmiddels uit 21 ouderen en 34 vrijwilligers. Gezien de ontwikkelingen zal de dagopvang de komende jaren blijven groeien: er komen meer ouderen en ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Hoewel de bezoekers heel tevreden zijn over de huidige locatie, zijn er verhuisplannen. Leon Simons: ‘We gaan naar basisschool Het Spick. Daar staan lokalen leeg die wij kunnen gebruiken. Zo krijgen we naast de centrale ontmoetingsplek een rustruimte, een kantoor en een keuken. En het sluit aan bij onze visie: we kunnen makkelijk meedoen met het koersballen van de ouderenvereniging in de school en we zijn voortdurend in contact met de kinderen.’ We doen het ten slotte het allerliefst samen.

Vergelijk hulpaanbod