Ambassadeurs: Mensen die zorg nodig hebben ondersteunen en op weg helpen

Geplaatst op: 12 oktober 2017

Wanneer je ondersteuning of zorg nodig hebt in je dagelijks leven, dan is het soms best moeilijk om de juiste hulp te vragen en/of te vinden. In de gemeente Beesel zijn er daarvoor een aantal ambassadeurs die willen en kunnen helpen.

Wat doet een ambassadeur?
De ambassadeur ondersteunt de inwoner die ondersteuning of zorg nodig heeft. Vaak is een ambassadeur een schakel tussen de inwoner en de gemeente (wmo, jeugdwet) of een andere organisatie. De ambassadeur denkt mee met de inwoner die de vraag stelt. De (hulp)vraag van de inwoner staat hierin centraal. Inwoner, ambassadeur en waar nodig gemeente of andere organisatie kijken samen naar een goede oplossing voor de gestelde vraag.

Die oplossing kan bijvoorbeeld zijn een advies over de vervolgstap of dat een ambassadeur meegaat naar een (keukentafel)gesprek.

 

Voor wie?
Ambassadeur zijn er voor alle inwoners van de gemeente Beesel, van jong tot oud. Momenteel is er een groep ambassadeur die gespecialiseerd zijn in het vrijwillige ouderenadvies (55+). Dat zijn::

Jac Selen 077 4742424
Ans Peulen 06 55800968
Jan Reulen 077 4741677
Petra Jacobs 06 86649772

 

Deze vrijwilligers staan midden in de samenleving en zijn dus vaak te vinden bij verschillende activiteiten in onze gemeente. Ook mag u hen rechtstreeks benaderen via de telefoon.

 

Wilt u ook iets betekenen voor uw gemeentegenoten?
We zouden de huidige groep adviseurs graag willen uitbreiden. Vooral met nieuwe vrijwilligers die kennis van zaken hebben en/of willen ontwikkelen in de groep 18+ tot 55. Wanneer u belangstelling en ambitie heeft om adviseur te worden, kunt u zich melden bij Melanie de Kater (m.dekater@synthese.nl). Zij kan u meer informatie geven over de inhoud van en de eisen die gesteld worden aan dit vrijwilligerswerk. U bent van harte uitgenodigd om te reageren.

Vergelijk hulpaanbod