Ieder kind heeft het recht op een rookvrije start.

Geplaatst op: 2 september 2020

Verloskundigenpraktijk Reuver - Tegelen zet zich hier voor in. Verloskundige Paula Roox vertelt waarom en hoe zij dit doen.

Een rookvrije start! – Verloskundigenpraktijk Reuver – Tegelen e.o.

 

In de gemeente Beesel worden steeds meer organisaties en openbare plekken rookvrij. In een reeks portretten laten we zien hoe dit aangepakt wordt. Deze keer vertelt Paula Roox, verloskundige bij Verloskundigenpraktijk Reuver-Tegelen e.o., hoe zij zich inzetten voor een Rookvrije Generatie.

 

Hoe hebben jullie kennisgemaakt met ‘Rookvrije Generatie’?

We hadden in maart 2019 al een bijeenkomst over Rookvrije toekomst in onze verloskundige coöperatie Noord-Limburg. Destijds ook in combinatie met informatie over de alliantie Rookvrije Generatie en Rookvrije Start. Ook onze beroepsvereniging KNOV en het Preventieakkoord waren toen onderdelen van deze bijeenkomst.

 

Waarom is bijdragen aan een ‘Rookvrije Generatie’ van belang?

Wij vinden als verloskundigen dat elk kind recht heeft op een rookvrije start! Wij zijn de eerste in de keten zowel preconceptioneel als in begin van de zwangerschap om zwangeren en hun partners te begeleiden om de gezondheid van het ongeboren en opgroeiende kind te beschermen.

 

Welke maatregelen/aanpassingen hebben jullie genomen?

Wij hebben een e-learning gedaan en cursussen en bijeenkomsten bijgewoond om te kijken hoe wij mensen kunnen helpen om te stoppen met roken. We hadden namelijk een aantal wensen om onze begeleiding te optimaliseren. Bijvoorbeeld: praktische handvatten om de zwangeren te begeleiden met stoppen met roken, juiste en actuele informatie, stoppen met roken-specialisten en een sociale kaart hierbij.

 

In Tegelen bij de praktijk hebben we in samenwerking met de huisartsen en fysiotherapie een stoeptegel Rookvrije Generatie geplaatst en extra info in de wachtruimte waarin we kenbaar maken dat we voor een Rookvrije generatie zijn. Verder bieden we ook zwangerschapsbegeleiding in groepsverband aan (Centering Pregnancy) waarin roken een speciaal thema is.

 

Zijn er problemen/uitdagingen waar jullie tegenaanlopen in het doorvoeren van de maatregelen? Zo ja, welke?

Ja, we hebben weinig extra tijd in onze spreekuren om SMR goed te kunnen uitvoeren. Er zijn zoveel thema’s die we moeten bespreken in het begin van de zwangerschap. Ook de motivatie bij zwangeren en hun partners is soms best wel een uitdaging! Om een goede gespreksvoering te doen hebben we misschien ook te weinig tools tot onze beschikking. Ook hierin zijn tijd en financiën een uitdaging.

Vergelijk hulpaanbod