Algemene informatie rookvrij Rookvrije locatie

De gemeente Beesel is een dynamische gemeente, volop in ontwikkeling. Het zijn de inwoners, verenigingen, organisaties, instellingen en bedrijven in onze gemeente die samen onze gemeente laten groeien en bloeien.

Contactinformatie

 077-47 49 292Raadhuisplein 15953AL Reuver www.beesel.nlLaatste controle: april 2021

Plan route

Postadres
Postbus 47505953ZK Reuver

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig

Openingstijden

Hulpaanbod

Stichting Leergeld Beesel

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld Beesel -uitsluitend vooraf – een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen bij onderwijs, sport, cultuur of welzijn: Onderwijs: Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje...

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is bedoeld voor mensen met problematische schulden. Dit betekent dat u rekeningen niet meer binnen een redelijke termijn kunt betalen en dat u géén betalingsafspraken meer kunt maken met de schuldeisers

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een vergoeding voor minima met als doel om wat financiële ruimte te creëren voor bijvoorbeeld vervangingsuitgaven, zoals een nieuwe koelkast.

Bijdrageregelingen

Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten kan de situatie verslechteren. Is dat bij u het geval, dan kan de gemeente Beesel u helpen. Dat geldt ook voor mensen die wel rond...

Verenigingsondersteuning

U kunt onze verenigingsondersteuners vragen om mee te denken over zaken als vrijwilligersbeleid, ledenbehoud, sponsoring, maatschappelijke betrokkenheid, subsidies, promotie en communicatie. Als u niet bij een vereniging bent en toch een mooi initiatief heeft waarbij u denkt dat de...

Iedereen kan sporten

Iedereen kan sporten Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, sportaanbieders en overige belanghebbende organisaties. Zij zetten zich samen in om sporten voor iedereen toegankelijk te maken. Iedereen kan sporten richt zich op:...

Cliëntenraad participatiewet

Het doel van cliëntenparticipatie is samen praten over en werken aan een goede uitvoering van de Participatiewet.

Bijstandsuitkering

Het kan zijn dat u onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Dan kunt u, wanneer u voldoet aan de voorwaarden, een beroep doen op een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage thuiszorg, kosten alarmering, kosten rechtsbijstand en bewindvoerderskosten indien de bewindvoering door de rechter is opgelegd.

Steunpunt Mantelzorg Beesel

Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. U kunt dan terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Beesel voor informatie, advies en ondersteuning. Hebt u als mantelzorger behoefte aan...

Bijstand voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer is niet alles te plannen. Het kan zijn dat u ziek wordt of tijdelijk geen opdrachten heeft. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan gebruik maken van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod