Algemene informatie

Kindercentrum 't Rovertje biedt al meer dan 25 jaar in de gemeente Beesel op diverse locaties dagopvang en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 3 maanden t/m 12 jaar. Vanaf 1 april 2017 vallen ook de voormalige peuterspeelzalen binnen de gemeente onder kindercentrum 't Rovertje. 

In onze hoofdlocatie aan de St. Jozefweg 30 zijn twee groepen voor kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar gehuisvest. Hier werken vaste medewerkers die opgeleid zijn met extra deskundigheid voor het werken met baby's! De groepen zijn zo ingericht dat zij naast veiligheid en geborgenheid volop ruimte geven voor de ontwikkeling van het jonge kind. Vertrouwde vaste medewerkers en een respectvolle benadering maken dat kinderen en ouders zich welkom voelen bij 't Rovertje. In deze locatie is ook een peutergroep dagopvang gehuisvest. Bij Speelleergroep Ratjetoe krijgen kinderen op de leeftijd van 2-4 jaar afgestemd activiteiten en een dagprogramma. Speelleergroep 't Kwetternest (peuterspeelzaal) is ook gehuisvest op deze locatie. Gecertificeerde pedagogisch medewerkers bieden in beide groepen thema's en activiteiten een schoolvoorbereidend aanbod. Spelen is leren staat centraal en ook leren en spelen met elkaar! Medewerkers hebben hier een aanvullende opleiding voor gevolgd en zijn VVE gecertificeerd. 

Ook is in deze locatie BSO Kids Club gehuisvest. We bieden voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 12 jaar en in vakanties vakantieopvang.

De reguliere openingstijd is van 7.30-18.00 uur. Bij locatie Meander kunnen ouders vervroegde opvang afnemen vanaf 6.30 uur en na 18.00 uur indien voldoende behoefte ook verlengde opvang tot 19.00 uur. 

In onze kleinere locaties Roversnest (Offenbeek) en Drakenest (Beesel) bieden we dagopvang voor kinderen in een samengestelde leeftijdsgroep van 0-4 jaar. In deze groepen is maximaal plek voor 12 kinderen. Ook in deze groepen wordt bewust ingezet op bij de leeftijd passend ontwikkelingsgericht werken. We volgen het kind, bieden vertrouwen en helpen kinderen een volgend stapje te zetten in de ontwikkeling. Goed contact en overleg met ouders zijn daarbij heel belangrijk! 

Kinderen met een beperking, ontwikkelingsachterstand of zorgvraag bieden wij zoveel mogelijk thuisnabije opvang in de eigen groep, peuterspeelzaal of in groep DOLfijn waar kinderen met een specifieke zorg of behandelvraag terecht kunnen. In dezen werken wij samen met PSW, Kentalis en andere partijen die samen borgen dat de expertise naar het kind komt, in plaats van het kind naar de expertise. Deze vorm van opvang is een pilot welke ondersteund wordt door gemeente Beesel. 
Tevens beschikt kindercentrum 't Rovertje over een speelleergroep in basisschool de Triolier, de Boemeltrein, een speelleergroep in Bosdael, Pinkeltje en in basisschool het Spick speelleergroep 't Draeckske.

Voorschoolse opvang, naschoolse opvang tijdens schoolweken en of vakantieopvang voor schoolgaande kinderen bieden wij op meerdere locaties aan. Buiten zijn, ontdekken in de natuur, belevenissen opdoen met elkaar, kinderen hebben het bij ons erg naar hun zin! In ons activiteitenaanbod houden we rekening met leeftijd en natuurlijk ook met meisjes/jongens. Daarnaast beschikken we over eigen vervoer en kunnen we met onze twee busjes op pad! 

Contactinformatie

Hoofdlocatie 077-47 46 223Sint Jozefweg 305953JN Reuver www.rovertje.nlLaatste controle: februari 2021

Plan route

Toegankelijk

Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Vanwege Corona heeft elke groep zijn eigen toegang en route. SLG 't Kwetternest > via tuin Kastanjelaan Ieniemienies en Boefies > via tuin Kastanjelaan rechtdoor lopen naar de grote buitendeuren. Hier kunt u aanbellen. Ratjetoe en BSO Kids Club > via de normale toegang via de vooringang Ouders en medewerker dragen een mondkapje bij het brengen en halen.

Openingstijden

Hulpaanbod

Kinderopvang

Hoe wij werken staat uitgebreid te lezen in ons pedagogisch werkplan. U kunt dit vinden op onze website www.rovertje.nl onder downloads.

Passende opvang voor kinderen met een beperking of ontwikkelingsvraag

Afhankelijk van de zorg en of behandelvraag wordt op maat behandeling geboden in groep DOLfijn in samenwerking met onze partners PSW, Kentalis, Mutaersstichting of anderszins. De zorg komt zoveel mogelijk naar het kind en we werken. Het voordeel van zorg dichtbij is dat er een grote betrokkenheid is met ouders en kinderen uit de eigen omgeving.

Naschoolse opvang

Ontspanning na school staat voorop. Kinderen kunnen deelnemen aan aangeboden activiteiten of zelf kiezen wat ze willen doen. In vakanties hebben we speciale activiteitenprogramma\'s. Ook hebben we de beschikking over twee busjes waarmee we kinderen naar school brengen of van school halen en...

Vakantieopvang

Vakantieopvang is elke vakantie en elke dag weer verrassend anders. Onze enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd programma waarin genoeg te doen en te beleven valt. Vervelen is er niet bij tijdens de vakantie!

Noodopvang kinderopvang Corona

Wij bieden noodopvang voor kinderen van 0-12 jaar in onze hoofdlocatie in de Meander in Reuver.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Kinderopvanginstelling
Vergelijk hulpaanbod