Algemene informatie

De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die een visuele beperking én bijna altijd ook bijkomende beperkingen hebben. Juist die combinatie van beperkingen maakt het leven vaak complex.

Onze bijzondere deskundigheid en specialistische ervaring zetten we in om mensen het leven te kunnen laten leven zoals zij dat zelf graag willen.

De Robert Coppes Stichting biedt specialistische ondersteuning aan volwassenen vanaf 18 jaar. Deze ondersteuning wordt zowel binnen woonvormen als op ambulante basis aangeboden en kan variëren van hulp op afroep tot 24-uurs zorg.

Specialistische Begeleiding wordt door de Robert Coppes Stichting aangeboden in heel Zuid-Nederland. We hebben regionaal werkende teams in Sittard, Vught, Breda en Nijmegen. In Vught hebben we zeven woonvoorzieningen met op de cliënt afgestemde ondersteuningsmogelijkheden. Ook bieden we gespecialiseerde dagbesteding aan op twee locaties in Vught en een locatie in Nijmegen.

Contactinformatie

 073-65 79 157Vlasmeersestraat 38A5261TD Vught www.robertcoppes.nlLaatste controle: mei 2021

Plan route

Hulpaanbod

Dagbesteding

Dagbesteding voor volwassenen met een visuele of meervoudige beperking. Zinvolle dagbesteding is voor iedereen belangrijk. Om deel te nemen aan de samenleving, zin te geven aan het leven en voor het gevoel van eigenwaarde. Voor mensen die blind of slechtziend zijn, is het extra belangrijk om...

Advies en Voorlichting

Advies, informatie en voorlichting

Specialistische Begeleiding

De meeste mensen met een visuele beperking wonen zelfstandig, al dan niet met ondersteuning. Soms is de visuele beperking niet het enige probleem en dan blijkt ´gewone´ begeleiding niet genoeg. De begeleiding van mensen met een combinatie van een visuele beperking met andere beperkingen vraagt...

Revaliderend Zorgprogramma

Het Revaliderend Zorgprogramma (RZP) is bestemd voor mensen met een visuele functiebeperking die kampen met complexe lichamelijke, auditieve, cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische problematiek maar niet in een instelling kunnen of willen wonen. Met het RZP kunnen mensen de regie over het...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod