Algemene informatie

Adoptievoorzieningen biedt voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aan. Adoptieouders kunnen bij ons terecht met al hun vragen en zorgen over de ontwikkeling en opvoeding van hun adoptiekind(eren).
Hulpverleners en andere professionals kunnen bij Adoptievoorzieningen terecht voor informatie, collegiale consultatie en deskundigheidsbevordering.

Contactinformatie

 030-23 30 340 www.adoptie.nl www.adoptieoudersonline.nlLaatste controle: december 2020

Openingstijden

Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 9-14 uur telefonisch te bereiken via 030-2330340.

Hulpaanbod

Consult aan huis

Tijdens een consult aan huis kunnen adoptieouders met een deskundige van gedachten wisselen, over eten, verdriet, slapen, bezoek, onrustig gedrag, hechting. Hoort het erbij of is er toch iets meer aan de hand? Wat heeft het kind in deze fase nodig? En hoe kunnen ouders dat bieden? Samen...

Consult op school of kinderdagverblijf

Advies en ondersteuning bij vragen en problemen rond het functioneren van adoptiekinderen op school of kinderdagverblijf. De sociale en emotionele ontwikkeling van het adoptiekind wordt in kaart gebracht. De resultaten worden met de ouders, de leerkracht, intern begeleider of...

Goede Start

De adoptieoudercursus ‘Goede Start' besteedt aandacht aan het proces van wennen en hechten in de eerste drie jaar na aankomst van uw kind en helpt u steviger te staan als opvoeder. Ook is er tijd om ervaringen uit te wisselen met andere adoptieouders.

VIB-G

VIB-G (video-interactiebegeleiding gericht op gehechtheid) is een vorm van vroegtijdige, kortdurende opvoedingsondersteuning met behulp van video-opnamen. Bij Stichting Adoptievoorzieningen is de begeleiding helemaal toegespitst op adoptiegezinnen. Communicatie en hechting staan...

Cursus 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen'

De adoptieoudercursus 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen' biedt inzicht in de manieren waarop trauma zich manifesteert in het gedrag en de emoties van het kind. Adoptieouders krijgen handvatten om hier beter mee om te gaan en om samen met hun kind te werken aan herstel. Ook is...

Voorlichting, nazorg en consultatie over adoptie

Adoptievoorzieningen biedt (opvoedings)ondersteuning aan adoptieouders en geadopteerden. Hulpverleners en andere professionals kunnen bij de Stichting terecht voor consultatie en deskundigheidsbevordering.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Pedagogische hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod