Hulpaanbod van: Gemeente Beesel

Het kan zijn dat u onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Dan kunt u, wanneer u voldoet aan de voorwaarden, een beroep doen op een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

De bijstandsuitkering zorgt ervoor dat de hoogte van uw inkomen op het landelijk vastgestelde minimumniveau komt te liggen. Het recht wordt beoordeeld op de gezinssituatie. Alle bestaansmiddelen van het gezin tellen mee

Voorwaarden

Wanneer u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien, doordat u onvoldoende inkomsten heeft, dan kunt u beroep doen op de Participatiewet. De Participatiewet is van toepassing als u geen recht heeft op een andere uitkering, of als die uitkering onvoldoende is.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren.

Beschikbaarheid van de regeling

U kunt geen gebruik (meer) maken van de regeling wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en/of wanneer uw inkomsten boven de voor u geldende bijstandsnorm uitkomen.

Doelgroepen

Volwassenen, Werkzoekenden, Minima, Mensen met financiƫle problemen

Aanvragen en vervolgprocedure

Aanvragen voor een uitkering op grond van de Participatiewet doet u bij voorkeur via http://www.werk.nl/. Hiervoor is het noodzakelijk dat u beschikt over een DigiD-code. Heeft u geen computer en wilt u een uitkering aanvragen? Maak dan een afspraak bij het UWV Werkplein, telefoon 077-7516420. UWV Werkplein is elke werkdag open van 08.30 uur tot 17.00 uur en is gevestigd aan de Prinsessesingel 10 in Venlo.

Mensen die in een inrichting of een Blijf van mijn Lijf Huis verblijven, kunnen de uitkering rechtstreeks aanvragen bij het team Werk en Inkomen van de gemeente Beesel.

Cliënten in de pensioengerechtigde leeftijd en met een onvolledige AOW-uitkering kunnen, als ze aan de eisen voldoen, aanvullende bijstand aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank in Roermond, tel. 0475-368000.

Doorlooptijd procedure

De wettelijke afhandelingstermijn is acht weken.

Duur tot uitkering vergoeding

Een bijstandsuitkering wordt beëindigd wanneer de inkomsten boven de voor u geldende bijstandsnorm uitkomen of wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De bijstandsuitkering in de gemeente Beesel vervalt wanneer u buiten de gemeente gaat wonen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod