Hulpaanbod van: VivaVeda Social Coaching

Jong Talent is een spel dat kan helpen meer inzicht te krijgen in wat uw kind/jongere bezighoudt. Vertoont de jongere een gedrag dat u zorgen baart (b.v. teruggetrokken, agressief) dan gaan we op zoek naar de onderliggende reden. In het spel wordt de jongere begeleid door een speciaal daarvoor opgeleide coach. Bij thema's zoals pesten, hooggevoeligheid, er-niet-bij-horen, gebrek aan zelfvertrouwen, (faal)angst kunnen jongeren wat hulp gebruiken om helderheid te krijgen. Spelenderwijs komen zij zo bij de essentie van hun problematiek of de zaken die er spelen in hun leven. Er wordt voornamelijk gekeken naar de kwaliteiten van de jongere en hoe deze toe te passen in het dagelijkse leven.

Werkwijze:

In ca 6 een-op-een sessies maakt de jongere kennis met kwaliteiten, vaardigheden, mogelijkheden en valkuilen. 

Contactinformatie

appartementencomplex 06-42 20 37 17Linskesweg 305987AC Egchel vivaveda.nl

Plan route

Meer informatie

Doelgroepen

Volwassenen, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met leerproblemen, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een stemmingsstoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met overgewicht, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een chronische ziekte, Schoolverlaters, Tienermoeders - en vaders, Pleegkinderen, Mensen met sociale problemen, Alleenstaande ouders, Adoptiekinderen en - ouders

Doelgroep-toelichting

Het Jongtalentenspel kan worden ingezet bij jongeren vanaf 11 jaar, bij tieners, pubers en jongvolwassenen. Additioneel kan het ook in trajecten met volwassenen worden toegepast.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • gezinscoach of onderwijs
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding kan persoonlijk of telefonisch bij VivaVeda Social Coaching

Door wie?

door een gecertificeerd Jongtalentencoach.

Soort ondersteuning/begeleiding
  • sociale ondersteuning
Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
Beoogd eindresultaat

De jongere krijgt door het Jongtalentenspel meer inzicht in zichzelf en zijn gedrag. Als de innerlijke balans verstoord is, werken we aan herstel van de balans. Het kind leert om zijn talenten te activeren en in te zetten op tijden dat hij het moeilijk heeft. Hierdoor kan hij de thema's die hem zwaar vallen beter hanteren, leert hulp te vragen en grenzen te stellen. Het zelfvertrouwen neemt toe.

Via het Jongtalentenspel komt er meer duidelijkheid welke school- of profielkeuze past bij de persoon. Uit de samenstelling van de talenten zal blijken welke richting passend is. Zo reduceer je de kans op een verkeerde opleiding of schoolkeuze.

Duur

In principe zijn er 4-6 sessies van 1,5 uur nodig en een nazorggesprek. Dit nazorggesprek vindt ongeveer een maand na afloop van het spel plaats.

Bezoekadres
Linskesweg 305987AC Egchel06-42 20 37 17appartementencomplex

Op locatie van VivaVeda, Linskesweg 30, 5987 AC Egchel

Op welke dagen en tijden?

Dagen en tijdstippen in overleg. Omdat jongeren overdag onderwijs volgen, kunnen er ook afspraken gemaakt worden op de vroege avond en bij uitzondering op de zaterdag.

Kosten

De kosten bedragen € 65,00 per sessie van 1,5 uur

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: verschilt per gemeente
Eigen bijdrage

n.v.t.

Bijzonderheden

De methodiek is gericht op bewustwording en activatie van de specifieke persoonlijke talenten. Door zijn talenten bewust in te zetten mag de client een persoonlijke groei verwachten. Ook krijgt hij inzicht in zijn vaardigheden en competenties en kan hij deze gerichter ontwikkelen. Ook wordt hij zich bewust van zijn valkuilen en kan hij deze herkennen. Hij leert hier mee om te gaan.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Kindercoaching
Vergelijk hulpaanbod