Hulpaanbod van: Gemeente Beesel

Als zelfstandig ondernemer is niet alles te plannen. Het kan zijn dat u ziek wordt of tijdelijk geen opdrachten heeft. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan gebruik maken van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

Er zijn twee soorten uitkeringen: bedrijfskapitaal en een periodieke uitkering. De periodieke uitkering is gelijk aan de bijstandsnorm die geregeld is in de Participatiewet en is beperkt tot maximaal 12 maanden (verlenging mogelijk met 24 maanden). Een bedrijfskapitaal is in principe een rentedragende geldlening tegen 8%. Voor starters is er een specifiek voortraject beschikbaar.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op de Bbz wanneer u als zelfstandige in onder één van de volgende categorieën valt: 1. Mensen die een eigen bedrijf willen beginnen. 2. Mensen met een eigen bedrijf, die met tijdelijke financiële problemen te maken hebben. 3. Bij beëindiging van een bedrijf.

Hoogte van de vergoeding

Afhankelijk van verschillende factoren. Een bedrijfskapitaal aan een beginnende zelfstandige bedraagt maximaal € 35.393,- Een bedrijfskapitaal aan een gevestigde zelfstandige bedraagt maximaal € 192.243,- (normbedragen per 1-1-2015 artikel 20, eerste lid)

Beschikbaarheid van de regeling

Afhankelijk van verschillende factoren.

Doelgroepen

Volwassenen

Doelgroep-toelichting

De uitkering kan alleen aangevraagd worden door startende, gevestigde en beëindigende zelfstandig ondernemers. U bent een zelfstandige wanneer u: 1. Niet in loondienst bent, maar het inkomen verdient met een eigen bedrijf. 2. Tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent. 3. Minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf werkt (als partner meewerkt in het bedrijf dan is de verdeling minimaal 525 uur door partner en 875 uur door zelfstandige). 4. Voldoet aan de wettelijke eisen. 5. Uw bedrijf in Nederland rechtmatig gevestigd heeft (dus in bezit is van alle vergunningen en diploma’s en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan).

Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt contact opnemen met het team werk en inkomen via het samenlevingsloket. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Neem hiervoor de volgende documenten mee:

1. Legitimatiebewijs.
2. BurgerServiceNummer (BSN).
3. Bankafschriften.
4. Huurcontract.
5. Bewijs van vermogen.
6. Bedrijfsplan.

Doorlooptijd procedure

Na het indienen van het aanvraagformulier krijgt u binnen 13 weken een besluit op uw aanvraag.

Duur tot uitkering vergoeding

Afhankelijk van verschillende factoren.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod