Hulpaanbod van: Gemeente Beesel

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage thuiszorg, kosten alarmering, kosten rechtsbijstand en bewindvoerderskosten indien de bewindvoering door de rechter is opgelegd.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

Als u bijzondere kosten moet maken en u krijgt deze kosten maar gedeeltelijk of helemaal niet vergoed, dan kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstandsregeling van de gemeente. Deze bijzondere kosten en omstandigheden kunnen voor iedereen anders zijn. Als u twijfelt of bepaalde kosten onder deze regeling vallen, neem dan vooraf contact op met het team werk en inkomen of het samenlevingsloket.

Voorwaarden

Als er een andere instantie is die uw kosten vergoedt, dan krijgt u geen bijzondere bijstand. Een andere instantie is bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar, een andere verzekeringsmaatschappij of een afbetalingsregeling. We kijken ook of u deelnemer bent of had kunnen zijn van de collectieve zorgverzekering die de Gemeente Beesel bij VGZ en CZ heeft afgesloten. Via deze zorgverzekering worden ook bepaalde kosten vergoed. Als u een inkomen heeft lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u een aanvraag indienen om aan deze collectieve zorgverzekering deel te nemen.

Hoogte van de vergoeding

Afhankelijk van verschillende factoren, zoals hoogte van het inkomen en van de kosten. Als u een inkomen boven de 110% van de voor u geldende bijstandsnorm heeft, dan telt uw financiƫle draagkracht ook mee in de hoogte van de vergoeding.

Beschikbaarheid van de regeling

Afhankelijk van verschillende factoren.

Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt bijzondere bijstand aanvragen middels een aanvraag-/inlichtingenformulier bijzondere bijstand. Dit is te verkrijgen aan de klantenbalie van het gemeentehuis.

Doorlooptijd procedure

U krijgt binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Duur tot uitkering vergoeding

Na het inleveren van de bewijsstukken en de goedkeuring krijgt u het geld zo spoedig mogelijk overgemaakt.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod