Hulpaanbod van: Gemeente Beesel

De individuele inkomenstoeslag is een vergoeding voor minima met als doel om wat financiële ruimte te creëren voor bijvoorbeeld vervangingsuitgaven, zoals een nieuwe koelkast.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

Een maximaal één keer per twaalf maanden uitgekeerd geldbedrag als aanvulling op de inkomsten.

Voorwaarden

U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd (geen student) en u leeft al drie jaar of langer van een minimuminkomen, heeft weinig spaargeld en geen zicht op inkomensverbetering.

Hoogte van de vergoeding

Bij de berekening van de individuele inkomenstoeslag wordt het minimuminkomen gelijkgesteld aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leefsituatie: alleenstaand (€200,-), alleenstaande ouder (€300,-) of gehuwd (€350,-).

Beschikbaarheid van de regeling

U kunt geen gebruik (meer) maken van de regeling wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en/of wanneer uw inkomsten boven 120% van de voor u geldende inkomensnorm uitkomen en/of wanneer u zicht heeft op inkomensverbetering.

Doelgroepen

Volwassenen, Minima

Doelgroep-toelichting

Mensen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd (uitgezonderd studenten), die al drie jaar of langer van een minimuminkomen leven en daarnaast weinig spaargeld en geen zicht op inkomensverbetering hebben.

Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen via een aanvraagformulier. Dat kunt u verkrijgen via de klantenbalie en/of het team werk en inkomen.

Doorlooptijd procedure

U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag een besluit op uw aanvraag.

Duur tot uitkering vergoeding

Na toekenning van de individuele inkomenstoeslag krijgt u zo spoedig mogelijk het bedrag overgemaakt.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod