Hulpaanbod van: Gemeente Beesel

Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten kan de situatie verslechteren. Is dat bij u het geval, dan kan de gemeente Beesel u helpen. Dat geldt ook voor mensen die wel rond kunnen komen, maar door hun financiële situatie nooit wat extra’s kunnen doen.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Wat houdt de vergoeding/tegemoetkoming in?

Mensen met een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning van hun inkomen.
De gemeente Beesel heeft daarvoor enkele bijdrageregelingen:
-Bijdrageregeling voor maatschappelijke participatie
-Bijdrageregeling voor kosten voorschoolse voorziening (speelleergroep) of tussenschoolse opvang
-Bijdrageregeling voor kosten gebruik computer en computerlessen

Voor kinderen zijn er speciale jeugdfondsen: Stichting Leergeld en (via hen) Jeugdfonds Sport en jeugdfonds Cultuur.

Voorwaarden

Voor de meeste bijdrageregelingen geldt een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
Daarnaast is deze regeling bedoeld voor mensen die in de gemeente Beesel wonen.

Hoogte van de vergoeding

-Bijdrageregeling voor maatschappelijke participatie: €225,- per gezinslid per kalenderjaar.
-Bijdrageregeling voor kosten voorschoolse voorziening: twee dagdelen per week per kind.
-Bijdrageregeling voor tussenschoolse opvang: afhankelijk van situatie (alleen in specifieke gevallen)
-Bijdrageregeling voor kosten gebruik computer en computerlessen: afhankelijk van de situatie.

Beschikbaarheid van de regeling

U kunt gebruik maken van deze regelingen zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Doelgroepen

Minima

Doelgroep-toelichting

Onder minima verstaan we mensen met een inkomen van maximaal 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt een bijdrageregeling aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. Dit aanvraagformulier kunt u aanvragen via de klantenbalie en/of het team werk en inkomen.

Doorlooptijd procedure

Na aanvraag krijgt u binnen 8 weken te horen of u in aanmerking komt voor de bijdrageregeling.

Duur tot uitkering vergoeding

-Bijdrageregeling voor maatschappelijke participatie: nadat u de betaalbewijzen heeft ingeleverd bij het team werk en inkomen, krijgt u zo spoedig mogelijk het bedrag overgemaakt.
-Bijdrageregeling voor kosten peuterspeelzaal: nadat u de betaalbewijzen heeft ingeleverd bij het team werk en inkomen, krijgt u zo spoedig mogelijk het bedrag overgemaakt.
-Bijdrageregeling voor tussenschoolse opvang: afhankelijk van de situatie.
-Bijdrageregeling voor kosten gebruik computer en computerlessen: afhankelijk van de situatie en kosten.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Uitkeringen, Studiefinanciering ,Tegemoetkomingen
Vergelijk hulpaanbod