Hulpaanbod van: VivaVeda Social Coaching

Als je je ervan bewust bent waardoor je hulpvraag of probleem is ontstaan of waarom je hulp nodig hebt, is de weg van verandering ook de weg naar verbetering.

Tijdens gesprekken wordt er dieper ingezoomd op je manier van omgaan met problemen, verdriet, tegenslag enz. Hoe kun je de regie houden als er zaken in je leven ingrijpend veranderen door b.v. het verlies van werk, geld of een dierbare?
Ieder traject is maatwerk. Er wordt op een creatieve manier vorm gegeven aan het traject. Dit kan zijn door samen te schilderen of te wandelen. We kiezen de manier die bij jou past en waarbij je het meeste geholpen bent. In sommige gevallen kunnen de sessies ook plaats vinden in de huiselijke omgeving.

Contactpersoon

Meer informatie

Problemen
 • acceptatie
 • burn-out
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • relatieproblemen
 • rouw
 • schuldgevoelens
 • slaapproblemen
 • stress
 • zelfvertrouwen
Zorg(protocol) onderdelen
 • behandeling
Behandelmethoden

gesprekstherapie

Aantal personen?
 • Individuele therapie
Specialisaties?

Flower of life, talentenspel

Registraties en keurmerken
 • Niet van toepassing
Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met overgewicht, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met een auditieve beperking, Werkzoekenden, Vrijwilligers, Minima, Mensen met financiële problemen, Herintreders, Zwangeren, Vrijwilligers, Voor familieleden/omgeving, Tienermoeders - en vaders, Terminale patiënten, Slachtoffers van seksueel geweld, Slachtoffers van een misdrijf/verkeersongeluk, Slachtoffers huiselijk geweld, Pleegouders, Pleegkinderen, Ouders/opvoeders, Ouders van kinderen met een beperking, Niet-digivaardigen, Mensen met huisdieren, Mantelzorgers, Huurders, Gezinnen, Alleenstaanden, Alleenstaande ouders, Adoptiekinderen en - ouders

Doelgroep-toelichting

Een bewustwordingstraject is bedoeld ter verbetering van de levenskwaliteit en zelfredzaamheid. U krijgt meer inzicht in uzelf en de wereld om u heen. Inzicht in uzelf en uw gedrag draagt bij aan zelfvertrouwen, eigen regie en eigen kracht. U kunt leren loslaten wat niet meer past en is er weer ruimte voor meer energie en levensgeluk.

Tijd om volgende leefgebieden een kritisch door te lichten?
-gezondheid
-werk en carriere
-communicatie en relatie met jezelf en je omgeving
-persoonlijke ontwikkeling
-financiën en bezit
-hobby en vrijetijd
-spiritualiteit en zingeving

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • Bij de cliënt thuis
 • In de praktijk
Op welke dagen en tijden?

Dagen en tijdstippen in overleg. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden op de vroege avond.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
Aanvragen en vervolgprocedure

Aanmelding kan zelfstandig of na doorverwijzing. Tijdens de intake wordt de hulpvraag en het doel van het traject geformuleerd. Er wordt een inschatting gemaakt welke begeleiding er bij u past en het aantal sessies dat u nodig heeft.

Kosten

De kosten bedragen € 45,75 per uur excl. BTW

Eigen bijdrage

Kosten zijn vooralsnog voor eigen rekening. Voor PGB houders geldt het budget, met daaraan gekoppeld de eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door het CAK vastgesteld.

Wanneer (deels) vergoed?

vanuit een PGB

Bijzonderheden

Traject wordt op maat aangeboden en de volgende activiteiten kunnen daar een onderdeel van zijn:
-Caminar - wandelsessies
-Intuïtief schilderen
-Organizing

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Psychologische hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod