Hulpaanbod van: VivaVeda Social Coaching

De interventie vindt altijd op het huisadres van de cliënt plaats.
Na een kosteloze inventarisatie van de werkzaamheden wordt tijdens een intake een inschatting van uren gemaakt. Ook wordt er een inschatting van benodigde materialen gemaakt. (kasten, dozen, afvalzakken, voorraadboxen enz) Er wordt een datum vastgesteld.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • woningstichting, schuldhulpverlener of bewindvoerder
Aanmelding en vervolgprocedure

aanmelding telefonisch of via internet.
Daarna volgt een intakegesprek om te inventariseren hoeveel tijd er nodig is om het gewenste resultaat te behalen.

De hulpvraag kan zijn het opruimen van de fysieke woonomgeving of het ordenen van administratie.

Doelgroepen

Volwassenen met psychische problemen, Minima, Mensen met financiƫle problemen, Tienermoeders - en vaders, Niet-digivaardigen, Mensen met sociale problemen, Mensen met huisdieren, Mantelzorgers, Laaggeletterden, Huurders, Gezinnen, Anderstaligen, aanspreekbaar in NL, Allochtonen, Alleenstaanden, Alleenstaande ouders

Doelgroep-toelichting

Volwassenen die tijdelijk (psychisch/mentaal) overbelast zijn en daardoor het overzicht dreigen te verliezen.

Soort ondersteuning/begeleiding
  • professional organizers
  • thuisadministratie
  • verhuizing
Door wie?

gecertificeerde profesionele organizer

Uitvoering van de dienst
  • betaald werk
Beoogd eindresultaat

chaos omzetten in overzicht en orde. Handvatten aanreiken hoe die orde gehandhaafd kan worden door de cliënt. Een opgeruimd huis geeft een opgeruimd hoofd. Hierdoor kan de cliënt vervolgstappen maken conform de piramide van Maslow

Duur

Per casus in te schatten. Er volgt na een maand een nazorgconsult en evt. begeleiding voor de duur van ca 1 jaar.

Waar?

bij cliënt thuis

Op welke dagen en tijden?

In overleg.

Kosten

€ 45,75 p/uur incl. BTW , excl. reiskosten

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: Indien de opdracht tot stand komt via de gemeente in het kader van de WMO gelden de gemeentelijke vastgestelde tarieven.
Eigen bijdrage

Indien de opdracht via de WMO tot stand komt, zal er een eigen bijdrage worden gevraagd, afhankelijk van het inkomen. Voor vergoeding van de eigen bijdrage kan een aanvraag om bijzondere bijstand worden ingediend.
De materiaalkosten van opbergmeubilair en plastic boxen e.d. zijn voor eigen rekening.

Bijzonderheden

Dit product is bedoeld om te leren hoe chaos kan veranderen in orde en structuur. Via een methodiek leert de client om prioriteiten te stellen, keuzes te maken en bewust te kopen. Hij leert zijn woonomgeving op orde te houden. Dit heeft een positief effect op zijn energienivo. Een opgeruimd huis zorgt voor rust in het hoofd en meer vrije tijd. Er komt weer ruimte om te leren, te werken zinvoller bezig te zijn.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ondersteuning bij ordenen en opruimen
Vergelijk hulpaanbod