Hulpaanbod van: Samenlevingsloket

Vragen over opvoeden en opgroeien komen bij de gezinscoaches terecht. Soms is een antwoord of advies voldoende, maar soms is er meer nodig. Waar mogelijk begeleidt de gezinscoach het gezin, waar nodig biedt een hulpverlener specialistische behandeling.

Heeft u opvoedingsvragen en wilt u (nog) geen gezincoach inschakelen, maar gewoon informatie? Kijk dan eens op www.opvoeden.nl. Op deze site staat heel veel informatie en waardevolle tips over de opvoeding van kinderen, pubers en jongeren.

Meer informatie

Registraties en keurmerken
  • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Door wie?

Het gezinscoachteam bestaat uit een jongerenwerker, jeugdhulpverleners, begeleiders van –met name- mensen met een beperkin, een GZ-psycholoog, gedragskundige en jeugdarts.

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

Het is belangrijk om goed te weten wat de precieze hulpvraag is èn wat het beoogde eindresultaat. Dat doen we in een vraagverhelderingsgesprek.Samen met u brengen we in beeld welke ondersteuning u nodig heeft en wie u daarbij kan helpen. We kijken dan ook naar uw eigen netwerk (familie, vrienden, bijvoorbeeld). U heeft één aanspreekpunt. Hij of zij coördineert de zorg en ondersteuning en schakelt, waar nodig en in overleg, andere hulpverlening in.

Duur

Afhankelijk van de hulpvraag.

In overleg.

Op welke dagen en tijden?

In overleg.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt contact opnemen met de gezinscoaches via het samenlevingsloket.

Kosten

Niet van toepassing.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

Niet van toepassing.

Doelgroepen

Volwassenen, Peuters, Kleuters, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Baby's, Voor familieleden/omgeving, Professional, Pleegouders, Pleegkinderen, Ouders/opvoeders, Ouders van kinderen met een beperking, Gezinnen, Alleenstaande ouders, Adoptiekinderen en - ouders

Doelgroep-toelichting

Heeft u opvoedingsvragen en wilt u (nog) geen gezincoach inschakelen, maar gewoon informatie? Kijk dan eens op www.opvoeden.nl. Op deze site staat heel veel informatie en waardevolle tips over de opvoeding van kinderen, pubers en jongeren.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gezinscoaching
Vergelijk hulpaanbod