Hulpaanbod van: VivaVeda Social Coaching

Nadat geanalyseerd is om welke reden de cliënt niet kan participeren wordt in een trajectplan de hulpvraag, de doelen en de in te zetten producten beschreven. Na goedkeuring kan het traject worden opgestart.

Meer informatie

Doelgroep-toelichting

Personen behoren zijn uitkeringsgerechtigd en behoren tot de doelgroep die toegeleid wordt tot de arbeidsmarkt of die anderszins in de maatschappij kunnen participeren.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • beschikking of toestemming Gemeente of UWV
Aanmelding en vervolgprocedure

via de gemeente of het UWV of een reintegratie organisatie die daartoe bevoegd is.

Door wie?

De begeleiding wordt uitgevoerd door een reintegratie of trajectbegeleider van VivaVeda.

Soort ondersteuning/begeleiding
  • beroepskeuze
  • sociale ondersteuning
  • studiekeuze
  • toeleiding naar werk
  • rouwverwerking
Beoogd eindresultaat

Verhogen zelfredzaamheid.
Eigen kracht ontdekken, ontwikkelen en leren inzetten.
Verhogen van het energielevel
Uitbreiding en/of herstel (sociale) netwerk
Klaar voor participatie / jobcoaching

Duur

1-12 Maanden, afhankelijk van de hulpvraag, belemmeringen en motivatie van de client

Op het adres van VivaVeda en indien er geen belemmeringen zijn op het huisadres.

Op welke dagen en tijden?

In overleg, tijdens kantooruren

Kosten

€ 62,50 per uur excl. BTW

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
  • rouwverwerking
Eigen bijdrage

n.v.t.

Bijzonderheden

Bij het opstellen van het maatwerktraject kunnen alle bijzondere wensen of afspraken kenbaar worden gemaakt.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Loopbaanbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod