Hulpaanbod van: St. Kindercentrum 't Rovertje locatie Meander

Afhankelijk van de zorg en of behandelvraag wordt op maat behandeling geboden in groep DOLfijn in samenwerking met onze partners PSW, Kentalis, Mutaersstichting of anderszins. De zorg komt zoveel mogelijk naar het kind en we werken. Het voordeel van zorg dichtbij is dat er een grote betrokkenheid is met ouders en kinderen uit de eigen omgeving.

Meer informatie

Soort opvang
  • Groep DOLfijn is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.00 uur.
Toelichting op soort(en) opvang

Kinderen uit groep DOLfijn hebben een indicatie en krijgen volgens een op maat afgestemd behandelplan ondersteuning, behandeling en begeleiding. Onze insteek is kinderen een omgeving te bieden die "zo gewoon mogelijk" is en waar kinderen met en zonder beperking elkaar ontmoeten, samen spelen en leren. Waar mogelijk worden activiteiten samen gedaan met kinderen uit de reguliere peutergroep Ratjetoe en of kinderen van Ratjetoe sluiten aan bij een activiteit van groep DOLfijn.

Voor welke kinderen en leeftijdsgroepen?
  • 0-2 jaar
  • 2-4 jaar
  • 4-6 jaar
Op welke dagen en tijden?

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-14.00 uur.
Afhankelijk van de vraag kan een combinatie mogelijk zijn met dagdelen in de peuterspeelzaal of eigen groep dagopvang.

Specialisme(s)

In principe kan alle expertise betrokken worden bij de zorgvraag van het kind.

Registraties en keurmerken
  • Geen
  • Overige kwalificaties, namelijk: Partners zijn erkend en geregistreerd voor de voor hen geldende kwalificaties.
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Kortdurend eerstelijns verblijf (subsidieregeling Wlz)
Aanvragen en vervolgprocedure

Aanvragen kunnen bij de gemeente worden ingediend of via het consultatiebureau. Integrale vroeghulp bekijkt de zorgvraag en is in die zin verwijzer. Ook kan de gezinscoach helpen bij het opstarten van de aanvraagprocedure.

Doelgroep-toelichting

Sinds juli 2014 bieden wij in samenwerking met partners op het gebied van jeugdzorg thuisnabije passende opvang aan kinderen met een zorgvraag of beperking. Zoveel mogelijk zal de benodigde ondersteuning in de eigen groep of peuterspeelzaal geboden worden. Waar kinderen meer specialistische zorg nodig hebben is er een speciale groep ingericht in onze hoofdlocatie. In groep DOLfijn werken medewerkers van PSW en Kentalis samen met pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang samen om het kind optimale zorg en behandeling te geven.

Kosten

Afhankelijk van de indicatiestelling wordt de financiering vergoed via de zorgverzekering en of de financiering via de wet kinderopvang waar ouders een uurtarief betalen en in aanmerking komen voor vergoeding via de belastingdienst.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van indicatie

Kortingsmogelijkheden

Geen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Kinderopvang
Vergelijk hulpaanbod