Advies beleid en aanpak geëscaleerde- / complexe- 'vecht' scheidingen thema: proces ouderverstoting

https://www.herverbinden.nl/index.php/academie

Hulpaanbod van: HerVerbinden

HerVerbinden activiteiten:
Organisatie van:
HerVerbinden Ontmoetingen: voor ouders/familieleden/betrokkenen.
HerVerbinden Symposia/Lezingen/Trainingen/Studiedagen/verdiepende workshops rond dit thema voor: huisartsen, school mentoren/mw/zat, wijkteams, mediators, advocaten, rechters, rvk onderzoekers, jeugdbeschermers, gezinsvoogden Jeugd Bescherming, overige beroepsmatig betrokkenen, docenten, studenten.
Particulieren: Op verzoek tracht ik als bemiddelaar een hernieuwde aanzet te geven om het onderlinge contact tussen kinderen en ouders/familie en ouders onderling te herstellen (Adviesgesprekken, begeleiding, lezen en beoordelen van (RvdK/JB rapportages/beschikkingen/Email/etc), hulp bij opstellen (concept) verzoekschriften, adviezen, opstellen van een onafhankelijke (contra)expertise).

Contactinformatie

Adviespraktijk 06-22 40 80 17van der Nootstraat 435216HN 's-Hertogenbosch herverbinden.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

HerVerbinden
dhr. E.C. van der Waal
Adviseur/specialist
Specialisatie gedurende 18 jaar op het gebied van hoog conflict ('vecht')scheiding, oudervervreemding -parental alienation-, als eigen-kracht coördinator NB (10jr tot 2015), mediator (2010>), spreker, trainer en adviespraktijk op dit gebied, kunnen particulieren en beroepsmatig betrokkenen terecht voor advies en begeleiding rond dit thema.

Thema's: hoog conflict / geëscaleerde ('vecht')-scheidingen en het proces van oudervervreemding - ouderverstoting (parental alienation)
Eigen-Kracht coördinator NB (2004-2014)
Mediator (2010-2015 Register Mediator)
Inititatiefnemer HerVerbinden
Spreker/Trainer/Coach/Mediator
Lid werkgroepen Vechtscheidingen (Nationale TaskForce Kindermishandeling)
Interim (project) management
Bestuurslid Mediators Vereniging Zuid
Beleidsadviseur gemeenten

Hoe wordt de informatie verstrekt?
 • congressen
 • lezingen
 • voorlichtingsbijeenkomsten
 • Op locatie: In house trainingen of locatie in overleg.
 • online
 • schriftelijke informatieverstrekking
 • telefonische informatiediensten
 • themabijeenkomsten
Waarover?
 • gezondheid
 • ggz
 • jeugdzorg
 • opvoeden
 • sociale problemen
 • Wmo
 • zorg
 • Overig: vechtscheidingen, hoog conflict scheidingen, oudervervreemding, ouderverstoting, parental alienation
 • informatie- en advieswerk
Werkwijze

Adviesgesprekken op locatie (gemeenten/instellingen/organisaties)
Groepsgewijze lezing/workshop/training - studie(mid)dag op Kasteel Maurick te Vught of In-House (NL/B)

Voorwaarden afname/deelname?

Inschrijving vereist.
Groepsgrootte in overleg.

Aanmelding/Aanvragen en vervolgprocedure

Via de contactgegevens op de site www.herverbinden.nl kunt u contact maken en uw verzoek per email toezenden en/of bellen voor nadere informatie.

Doelgroep-toelichting

Gemeenten: Leden Sociale Wijk Teams, Gezinscoaches, Teamleiders MW, Jeugdbescherming
Teamleiders jeugdzorg en jeugdbescherming (gezinsvoogden, omgang begeleiders)
Teamleiders / onderzoekers / gedragsdeskundigen JB / Raad voor de Kinderbescherming
Schooldirecties / schoolartsen / maatschappelijk werkers / leerkrachten / Zorg advies teams
Mentoren / Docenten / Basis en Middelbaar onderwijs
Familie Mediators / bemiddelaars
Huisartsen, systeemtherapeuten, orthopedagogen
Advocaten/mediators/bijzonder curators familierecht
Rechters civielrecht / kortgedingrechters
Politiemedewerkers civiele zaken
Preventie ziekteverzuim medewerkers, Zorgverzekeraars, Arbo, HR
Overige relevante beroepsgroepen en organisaties

Bezoekadres
van der Nootstraat 435216HN 's-Hertogenbosch06-22 40 80 17Adviespraktijk

Locatie in overleg.
Adviesgesprekken particulieren: aan huis (HerVerbinden Den Bosch of bij particulier).
Adviesgesprekken professionals: Op locatie professional.
Locatie Lezingen en trainingen: Kasteel Maurick, Vught
(zijn in overleg eveneens in-house of andere locatie mogelijk)

Openingstijden

Toelichting

24 uur per dag, 7 dagen per week,
via contactinformatie op: www.herverbinden.nl
via email:  evdwaal@herverbinden.nl

Kosten

Kosten voor diensten / trainingen / overige activiteiten van HerVerbinden staan vermeld op de website http://www.herverbinden.nl/index.php/advies-tarieven

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Advies, informatie, voorlichting
Vergelijk hulpaanbod