Hulpaanbod van: ZelfWerkt

ZelfWerkt begeleidt mensen bij het verkrijgen en behouden van een passende baan in Zuid-Nederland

Aansluiten bij kwaliteiten van mensen

Wat willen wij zijn? Mensen die andere mensen (weer) zelf de regie in handen geven over hun eigen (mentale) welzijn. We spreken mensen aan om het stuur van het eigen leven weer zelf in handen te nemen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de cliënt staan voorop.
Dat wat je van jezelf verfoeit (een ziekte, een beperking, een kwetsbaarheid) zit je vaak in de weg; dat kun je eigenlijk maar moeilijk accepteren en het hindert je. Veel traditionele zorg- en hulpverleners doen hun uiterste best om je af te helpen van datgene wat je hindert. Of om de beperking, ziekte of kwetsbaarheid zoveel als mogelijk te verminderen.
De belangrijkste kernwaarde van ZelfWerkt is om juist gericht te zijn op kwaliteiten van mensen; dat wat hen dient. Op welke manier overleven mensen hun soms lastige levenspad, welke creatieve oplossingen wenden ze aan, wat betekenen ze voor hun naasten. Maar ook: wat kan iemand goed? Wij gaan er van uit dat mensen – net als een briljant- vele facetten hebben. Door vooral de beperking centraal te stellen is het bijna onvermijdelijk dat de kwaliteiten van mensen in de schaduw terecht komen. De beperking, ziekte of kwetsbaarheid geeft mensen vaak het gevoel van onmacht. Het gevoel ‘niet goed genoeg zijn’. Vanuit deze onmacht wordt hulp van anderen nog belangrijker. Kwaliteiten kunnen mensen meer in contact brengen met hun gevoel van eigen kracht en zelfregie. Het gevoel van ‘goed genoeg zijn’. Tevens is het de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om in zijn of haar eigen toekomst te investeren en de aanwezige capaciteiten binnen de arbeidsmarkt dan wel ten behoeve van de maatschappij in te zetten. Voorkomen moet worden dat iemand sociaal geïsoleerd of maatschappelijk inactief raakt. Zorgen dat mensen minder ver van de arbeidsmarkt komen te staan, is een maatschappelijke opbrengst.

Gericht zijn op persoonlijk perspectief

Wat drijft mensen, wat houdt hen staande? Op welke manier komen mensen tot hun recht? Wij vinden dat ieders leven zin heeft, toch is het voor de meeste mensen niet altijd gemakkelijk om contact te houden of te krijgen met het ‘waartoe’ in je leven. Mensen moeten veel; werken, diploma halen, een sociaal leven hebben, de wekelijkse boodschappen, flink zijn. Maar de vraag ‘wat wil ik eigenlijk?’ wordt misschien te weinig gesteld. Als moeten de plaats heeft ingenomen van willen dan wordt het interne kompas dol. ‘Moeten’ komt niet alleen van buiten, van de ander. Veel mensen leggen zelf een deken van ‘moeten’ en van verwachtingen over hun eigen leven. Mensen kunnen soms erg streng van alles van hun eigen handel en wandel vinden. Dat er iets van vinden wordt gekleurd door normen, waarden en verwachtingen van anderen maar zeker ook van zichzelf. Het antwoord op de vraag ‘wat vind ik er van?’ komt echter uit een andere hoek dan het antwoord op de vraag ‘waar word ik blij van?’ De eerste hoek is hoe het zou kunnen zijn. De tweede hoek is hoe het al is. Beiden zijn op zijn tijd van waarde; belangrijk is welke je leidend laat zijn. Met deze kernwaarde zeggen wij dat het belangrijk is om datgene wat je doet steeds te verbinden aan je eigen drijfveren; je visie op het leven, op jouw leven; wat vind jij belangrijk, waar word je blij van? Wat klopt, wat voelt goed en past bij je?

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor ons succes. Betrokken, enthousiast en zetten zich iedere dag weer 100% in voor kandidaten, werkgevers en opdrachtgevers. Deze kwaliteit en mentaliteit zorgen voor een bijzondere bedrijfscultuur bij Zelfwerkt. On

Bemiddelingsgebieden
  • arbeidsbemiddeling
Waar houdt de bemiddeling op?

op maat

De inhoud van het traject is voor iedereen anders. Op basis van de behoefte wordt er een traject op maat samengesteld. Afhankelijk van de situatie, zetten we daarbij naast een actieve arbeidsmarktbenadering één of meer van de vijf volgende onderdelen in:
• Veranderen, inspireren, motiveren
• Zelfonderzoek
• Arbeidsmarktonderzoek
• Sollicitatievaardigheden
• Individueel traject

Een traject bestaat uit een mix van individuele coaching en begeleiding, loopbaan- en sollicitatietrainingen en Jobhunting.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanvragen en vervolgprocedure

Een telefoontje of emailbericht is voldoende om op te kunnen starten

Kosten bemiddeling

Op basis van uurtarief eur 78,- excl. voor gemeenten geldt ander tarief

Kortingsmogelijkheden

nvt

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Arbeidsbemiddeling of uitzendbureau
Vergelijk hulpaanbod