Ambulante individuele begeleiding (complexe problematiek)

Hulpaanbod van: Stichting Uitblinkers

Stichting Uitblinkers is een kleinschalige organisatie met een eerlijke, transparante manier van werken. We bieden ondersteuning aan jongeren vanaf 12 jaar, volwassenen en gezinnen met (ernstige) psychiatrische- en/of gedragsproblemen. Jeugd en volwassenen die om welke reden dan ook behoorlijk zijn 'vastgelopen' in hun leven en die hier zonder begeleiding (eventueel naast bestaande behandeling) niet meer zelfs verder kunnen.

Meer informatie

Problemen
 • acceptatie
 • assertiviteit
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • relatieproblemen
 • rouw
 • schuldgevoelens
 • slaapproblemen
 • burn-out
 • trauma's
 • zelfvertrouwen
 • seksueel misbruik
Behandelmethoden
 • conflictbemiddeling
 • oplossingsgerichte therapie
 • systeemtherapie
Werkwijze

Stichting Uitblinkers geeft ondersteuning in de omgeving van de hulpvrager en op een manier die aansluit bij de wens en behoefte van de hulpvrager. Binnen Uitblinkers werken we vanuit gelijkwaardigheid. We richten ons vooral op de talenten, kwaliteiten, eigen krachten, maar ook op valkuilen. beperkingen en kwetsbaarheden.

We zoeken samen met de hulpvrager uit hoe diegene zijn/haar sterkste kanten het beste in kan zetten en hoden daarbij rekekning met iemands eventuele diagnose. Zoe helpen we de hulpvrager weer de verantwoordelijkheid te dragen voor en meer grip te krijgen op zijn/haar leven. We werken samen met de mensen die belangrijk zijn in iemands leven.

Stichting Uitblinkers kent geen 'negen tot vijf' mentaliteit en komt op die momenten dat het ook echt nodig is!

Aantal personen?
 • Individuele therapie
Specialisaties?

Stichting Uitblinkers werkt met medewerkers die allen ingeschreven staan in en kwaliteitsregister en BIG geregistreerd staan.

Registraties en keurmerken
 • AGB (Algemeen Gegevens Beheer)
 • BIG
Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met hoogbegaafdheid, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met hoogbegaafdheid, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een angststoornis

Doelgroep-toelichting

Stichting Uitblinkers biedt ambulante individuele ondersteuning aan jongeren vanaf 12 jaar, volwassenen en gezinnen. Tevens bieden wij ondersteuning aan mantelzorgers die tijdelijk door hun zorgende rol overbelast zijn geraakt.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet
 • Wmo
Aanvragen en vervolgprocedure

Hulp kan op de volgende wijzen aangevraagd worden:

- Via benadering door wijkteam/wmoconsulnt vanuit gemeente

- via huisarts (bij jeugd)

- ook kan de hulpvrager zelf met ons contact opnemen en zal Stichting Uitblinkes helpen om de procedure tot het krigen van een beschikking mee ondersteunen.

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • Bij de cliënt thuis
Op welke dagen en tijden?

Stichting Uitblinkers maakt samen met de hulpvrager individuele afspraken over op welke tijden begeleiding gewenst is.

Kosten

Stiching Uitblinkers wordt betaald vanuit gemeente. Bij complexe problematiek rekent zij € 60,00 per uur.

Eigen bijdrage

Clienten betalen vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van het inkomen dat er bestond in het jaar twee jaar voordat de begeleiding wordt ingezet.

Wanneer (deels) vergoed?

Indien er door gemeente een beschikking wordt afgegeven waarin de hulpvrager toestemming heeft gekregen om begeleiding te ontvangen van Stichting Uitblinkers, wordt de ondersteuning betaald door de gemeente van de woonplaats waarin de hulpvrager woont. Eigen bijdrage blijft over het algemeen bestaan.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Psychosociale hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod