Hulpaanbod van: CAB-Zorg & Running

Indien u gekozen heeft  voor CAB Zorg & Running volgt er een gratis intake gesprek. Hierin kunnen beide partijen kennismaken met elkaar. Dan wordt er gekeken naar de wensen/behoeften van de cliënt en de mogelijkheden die CAB Zorg & Running daarin kan bieden. Aansluitend kan de begeleiding beginnen en zullen we samen gaan kijken naar de doelen die u wilt behalen.

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

Rob Houben is mijn naam en als ZZP'er, ben ik CAB-Zorg & Running gestart. Het speerpunt van CAB is de begeleiding van Veteranen met PTSS van en naar behandeling toe. Hoofdtaak van CAB zijn kinderen en (jong) volwassenen met een psychische problematiek in de thuis situatie. In deze vorm van ambulante hulp verlening pakken we eerst de basis problematiek aan waarna we doorgaan naar de kern van het probleem en hier daar waar nodig professionele hulpverleners inschakelen.

Mijn achtergrond als beroepsmilitair en de uitzendingen die ik heb mogen meemaken hebben me gemaakt tot wie ik nu ben. Veel gezien en nog meer geleerd. Na mijn tijd bij defensie ben ik pedagogisch werk gaan studeren. In 2005 heb ik mijn studie succesvol afgerond en heb ik kennis mogen maken met veel verschildende werkvelden. Zo ben ik van licht verstandelijk beperkt met ernstige gedragsstoornissen (LVG+) terrecht gekomen bij het ministerie van justitie en heb ik in een justitiele jeugd inrichting gewerkt (JJI). Door sluiting van deze JJI terrecht gekomen bij Jeugdzorg en later bij jong volwassenen met een psychische stoornis.

Beoogd eindresultaat

Het beoogde eindresultaat bereiken we als de cliënt geen doelen meer heeft waar hij/zij mijn hulp voor nodig heeft of diens indicatie loopt ten einde en wordt niet meer verlengd.

Duur

de maximale duur van de begeleiding is geheel afhankelijk van de doelstelling en niveau van de cliënt. streeftijd is maximaal 1 jaar

CAB-Zorg & Running werkt hoofdzakelijk op ambulante basis. Er zal dus in de thuis situatie van de cliënt gewerkt worden indien mogelijk. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is zullen we samen kijken naar een externe locatie.

Op welke dagen en tijden?

CAB-Zorg & Running levert haar diensten gedurende werkdagen en in de avonduren. Weekenden zijn ook mogelijk echter zal dit in overleg gaan.

Kosten

U kunt bij ons terrecht met een PGB, via zorg in natura of particulier.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: 38€
Eigen bijdrage

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de de WMO. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de WMO.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
  • Anders, namelijk

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Individuele begeleiding
Vergelijk hulpaanbod