Hulpaanbod van: Zorgverlening PGZ Limburg en Brabant

Intensieve gezinsbehandeling

De intensieve gezinsbehandeling is een vorm van kortdurende hulpverlening in de thuissituatie die als doel heeft u als ouder/verzorger verder op weg te helpen bij het opvoeden van uw kind. De gezinsbehandelaar gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden om de opvoedsituatie te optimaliseren en een eventuele negatieve spiraal waar uw gezin in terecht is gekomen te doorbreken.
Afhankelijk van de hulpvraag kan het gaan om het aanleren van pedagogische vaardigheden, inzicht krijgen in het gedrag en de problematiek van uw kind of het invoeren van specifieke methodieken en hulpmiddelen waar uw kind door zijn stoornis of beperking behoefte aan heeft.
Via regelmatige evaluaties wordt samen met u bekeken welke vorderingen er met de behandeling worden geboekt en in hoeverre de doelen al bereikt zijn.  Aan de hand daarvan wordt de frequentie van de behandeling geleidelijk afgebouwd totdat uiteindelijk de gestelde doelen volledig gerealiseerd zijn.

Contactpersoon

Meer informatie

Registraties en keurmerken
  • BIG
Specialisaties
  • ADHD
  • ASS
  • ASS
Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters, Peuters

Doelgroep-toelichting

Zorgverlening PGZ is al jaren dé autisme specialist in de regio Limburg en Noord- en Zuidoost-Brabant. Ons specialisme is het behandelen en begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). PGZ biedt tevens gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan (jong)volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis, overige psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking (LVB). Wij bieden zorg op maat  aan mensen van alle leeftijden.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanvragen en vervolgprocedure

Aanmelding geschiedt via het cliëntburo van PGZ op telefoonnummer 0495-622399

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
  • Bij de cliënt thuis
Toelichting

Afspraken worden in overleg gepland.

Kosten

Kosten worden vergoed door de gemeente , op basis van een verwijzing van een arts/ medisch specialist of een toewijzing van CJG/gemeente.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
Eigen bijdrage

nvt

Wanneer (deels) vergoed?

op basis van een verwijzing van een arts/ medisch specialist of een toewijzing vanuit gemeente/ CJG.

Het gaat om een verwijzing voor specialistische GGZ.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Pedagogische hulpverlening Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod