Hulpaanbod van: Zorgverlening PGZ Limburg en Brabant

Begeleid wonen of woonbegeleiding is voor (jong)volwassenen die ondersteuning wensen bij het zelfstandig (leren) wonen. Daarbij kan het zijn dat men de woning waar men woont zelf rechtstreeks huurt van een woningcorporatie, maar PGZ beschikt ook over enkele appartementen die worden verhuurd aan cliënten.

BEGELEID WONEN

Begeleid Wonen van PGZ heeft als doel de bewoner met een autisme aanverwante stoornis of ander psychiatrisch probleem, vanaf 18 jaar, zo normaal en zelfstandig mogelijk te laten wonen. De begeleidingsvorm is divers en daarmee passend bij de verschillende begeleidingsbehoeften. Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement. Volgens afspraak komt een begeleider langs om zaken door te spreken en/of ondersteuning te bieden. Bij Begeleid Wonen huurt uw zoon of dochter zelf de woonruimte (eventueel via PGZ) en doet hij/zij geen beroep op een 24 uurs bereikbaarheid van PGZ. Hierdoor onderscheidt deze vorm van woonbegeleiding zich van de 24 uurs woonvormen.

Begeleiding

Na een intakegesprek, waarin de zorgvraag wordt verduidelijkt, wordt er gezocht naar een passende begeleider en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Indien deze eerste ontmoeting door beide partijen als positief wordt ervaren, kan er gestart worden met de begeleiding. De deskundige en ervaren begeleider werkt aan de hand van doelen of een begeleidingsplan en kan tevens samenwerken met een intensieve gezinsbehandelaar en/of orthopedagoog. Dit begeleidingsplan wordt regelmatig besproken en waar nodig bijgesteld. 

Contactpersoon

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding geschiedt via cliëntburo PGZ op tel. 0495-622399

Doelgroepen

Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Zorgverlening PGZ is al jaren dé autisme specialist in de regio Limburg en Noord- en Zuidoost-Brabant. Ons specialisme is het behandelen en begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). PGZ biedt tevens gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan (jong)volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis, overige psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking (LVB). Wij bieden zorg op maat  aan mensen van alle leeftijden.

Door wie?

Ervaren en deskundige begeleiders

Inhoud begeleiding

Begeleid Wonen van PGZ heeft als doel de bewoner met een autisme aanverwante stoornis of ander psychiatrisch probleem, vanaf 18 jaar, zo normaal en zelfstandig mogelijk te laten wonen.     De begeleidingsvorm is divers en daarmee passend bij de verschillende begeleidingsbehoeften. Iedere bewoner huurt zijn eigen woning of appartement.

Volgens afspraak komt een begeleider langs om zaken door te spreken en/of ondersteuning te bieden.

Kosten begeleiding

Kosten worden vergoed vanuit de gemeente of het zorgkantoor vanuit een WMO- of WLZ- indicatie.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod