Hulpaanbod van: Zorgverlening PGZ Limburg en Brabant

Diagnostiek:

Een diagnose (zoals autisme, ADHD of een hechtingsstoornis) kan verstrekkende gevolgen hebben voor het verdere leven van uw kind. Daarom wordt de diagnose niet zomaar gesteld. Tijdens het onderzoek worden verschillende stappen doorlopen. Ook wordt het gedrag in allerlei situaties bekeken om een eventuele diagnose zorgvuldig te kunnen stellen of uit te sluiten. Vroegtijdige herkenning is belangrijk om de gevolgen voor uw kind en omgeving zoveel mogelijk te beperken. Ook bij volwassenen is het niet vanzelfsprekend dat een diagnose al eerder in het leven is gesteld. Mogelijk zijn er aanvankelijk eerdere verklaringen gegeven voor de problemen die vaak wel al van jongs af aan aanwezig zijn geweest. Ook komt het voor dat de omgeving zo veel steun en sturing gaf dat de problemen minder opvallend naar voren kwamen. Om de huidige klachten goed te kunnen behandelen is het echter wel van belang om goed na te gaan waar deze vandaan komen. Het stellen van een diagnose is van belang om het vervolgtraject te bepalen. Als de problematiek helder is, kan  een behandelplan op maat worden opgesteld.

Individuele en groepsbehandeling voor kinderen en (jong)volwassenen

Heeft uw kind last van angsten of doet het regelmatig negatieve uitspraken? Heeft u de indruk dat hij niet gelukkig is, maar lukt het niet om zicht te krijgen op wat hem bezighoudt? Heeft uw kind het moeilijk met het accepteren van de beperkingen, en raakt het steeds verder in een isolement? U heeft last van angsten of negatieve gedachten, u heeft moeite om de mensen om u heen écht te begrijpen. Onduidelijkheid leidt tot stress en u komt moeilijk tot ontspanning. U heeft veel vragen over uw diagnose en de manier waarop u hier in uw dagelijks leven mee om kunt gaan. Een behandeling wordt op maat afgestemd op de hulpvraag.  Wij werken met diverse methodieken en behandelprotocollen. De keuze voor een methodiek is afhankelijk van de hulpvraag.

Intensieve Gezinsbehandeling

Als uw kind gediagnostiseerd is met autisme, ADHD of een hechtingsstoornis kan dit een behoorlijke  impact hebben op uw zoon/dochter en op uw gezin. Intensieve gezinsbehandeling is een vorm van kortdurende hulpverlening in de thuissituatie. Een ervaren professional gaat samen met ouders op zoek naar een passende aanpak waardoor u als ouder de opvoeding van uw kind weer met vertrouwen aankan. Afhankelijk van de hulpvraag kan het gaan om het aanleren van pedagogische vaardigheden, inzicht krijgen in het gedrag en de problematiek van uw kind of het invoeren van specifieke methodieken en hulpmiddelen waar uw kind door zijn/haar stoornis of beperking behoefte aan heeft.

Ondersteunende behandelvormen

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en reageert op zijn of haar unieke wijze op een situatie. Daarom is een kant en klare oplossing vaak niet zomaar aanwezig. Om deze reden bieden wij in combinatie met of ter ondersteuning van de behandeling van ondersteunende behandelvormen zoals psychomotorische therapie, brussencursussen of gezinscoaching.

Contactpersoon

Meer informatie

Soort ggz-zorg
 • gespecialiseerde ggz
Aandoeningen
 • ADHD
 • angststoornissen
 • autisme spectrum stoornissen
 • PDD-NOS
Problemen
 • angststoornissen
 • assertiviteit
 • depressies
 • eenzaamheid
 • pesten
 • stress
 • zelfvertrouwen
Zorg(protocol) onderdelen
 • diagnostisch onderzoek
 • behandeling
Behandelmethoden

zie: omschrijving

Aantal personen?
 • Groepstherapie
 • Individuele therapie
 • Paren
Specialisaties?

diversen

Registraties en keurmerken
 • AGB
 • BIG
 • GGZ Nederland
 • HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters, Peuters, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Zorgverlening PGZ is al jaren dé autisme specialist in de regio Limburg en Noord- en Zuidoost-Brabant. Ons specialisme is het behandelen en begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). PGZ biedt tevens gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan (jong)volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis, overige psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking (LVB). Wij bieden zorg op maat  aan mensen van alle leeftijden. Overige beperkingen in overleg.

Waar kan de behandeling plaatsvinden?
 • Bij de cliënt thuis
 • In de praktijk
 • Op locatie
Op welke dagen en tijden?

in overleg

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Jeugdwet
 • Wijkteam of CJG
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanvragen en vervolgprocedure

Aanmeldingen en informatie verlopen via het Cliëntburo van PGZ op tel. nr 0495-622399

Kosten

Kosten worden vergoed door de gemeente (vanuit de jeugdwet) vanuit een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente/CJG.

Voor volwassenen worden de kosten van diagnostiek of behandeling veelal vergoed door de zorgverzekering. Dit is achter afhankelijk van de zorgverzekering.

Eigen bijdrage

Bij cliënten van 18 jaar en ouder wordt een aanspraak gedaan op het eigen risico van de zorgverzekering.

Wanneer (deels) vergoed?

Bij cliënten van 18 jaar en ouder is het afhankelijk van de zorgverzekering of de kosten (deels) vergoed worden.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Psychologische hulpverlening
Vergelijk hulpaanbod