Hulpaanbod van: Zorgverlening PGZ Limburg en Brabant

Aanmelding geschiedt via het cliëntburo van PGZ (tel. 0495-62 23 99) Na een intakegesprek, waarin de zorgvraag wordt verduidelijkt, wordt er gezocht naar een passende begeleider en vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Indien deze eerste ontmoeting door beide partijen als positief wordt ervaren, kan er gestart worden met de begeleiding. De deskundige en ervaren begeleider werkt aan de hand van doelen of een begeleidingsplan en kan tevens samenwerken met een intensieve gezinsbehandelaar en/of orthopedagoog. Dit begeleidingsplan wordt regelmatig besproken en waar nodig bijgesteld.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding verloopt via het cliëntburo van PGZ op tel.nr. 0495-622399

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters, Peuters, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Zorgverlening PGZ is al jaren dé autisme specialist in de regio Limburg en Noord- en Zuidoost-Brabant. Ons specialisme is het behandelen en begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). PGZ biedt tevens gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan (jong)volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis, overige psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking (LVB). Wij bieden zorg op maat  aan mensen van alle leeftijden.

Door wie?

gespecialiseerde en deskundige begeleiders

Soort ondersteuning/begeleiding
  • praktische ondersteuning
  • psychosociale begeleiding
  • sociale ondersteuning
Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
Beoogd eindresultaat

afhankelijk van de doelen

Duur

afhankelijk van de hulpvraag en de duur van de indicatie

Begeleiding vindt plaats veelal bij de cliënt thuis.

Op welke dagen en tijden?

in overleg

Kosten

Kosten worden vergoed door de gemeente (vanuit een jeugdwet- of WMO-indicatie)

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: Voorkeur gaat uit naar Zorg in Natura. In uitzonderlijke gevallen kan het in PGB.
Eigen bijdrage

voor cliënten van 18 jaar en ouder wordt een eigen bijdrage door het CAK geinnt.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Regieondersteuning
Vergelijk hulpaanbod