Hulpaanbod van: Stichting WonenPlus

woonondersteuning bij de cliënt thuis

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

aanmelding bij de intaker per mail, telefoon, bezoek

d.m.v. gesprekken, dossiergegevens verzamelen, dossierstudie, in zorgname

Door wie?

gediplomeerde begeleiders

Inhoud begeleiding

alle voorkomende woonondersteuning

Kosten begeleiding

op te vragen

Bijzonderheden

nvt

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod