Hulpaanbod van: Incluzio Uitvoering Zuid

We bieden ambulante begeleiding bij mensen thuis. De begeleiding die geboden wordt is op maat en past binnen de aard van de problematiek.

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie, het maken van een afspraak of aanmelding kunt u contact opnemen met teamcoach ambulant. Telefoonnummer 077-7503788.

Doelgroepen

Volwassenen, Volwassenen met psychogeriatrische klachten (o.a. dementie), Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met overgewicht, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met hoogbegaafdheid, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een spraakstoornis en/of taalproblemen, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een eetstoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een angststoornis

Door wie?

Wij bieden begeleiding van HBO opgeleide medewerkers die ervaring hebben op het gebied van complexe problematiek.

Inhoud begeleiding

De doelstelling is om cliënten te begeleiden naar (meer) zelstandig wonen en (meer) zelfredzaamheid en de aanwezige mogelijkheden daarbij maximaal proberen te benutten.

Kosten begeleiding

Afhankelijk van de indicatie, een CAK eigen bijdrage is wettelijk gezien verplicht. Voor meer informatie hierover zie www.cak.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod